Skriv en sammenhængende tekst

Eksempler på opgaveformuleringer

  • Skriv en sammenhængende tekst på maksimalt ½ side om lineær programmering. Du kan tage udgangspunkt i ovenstående eksempel.
  • Skriv en sammenhængende tekst på maksimalt ½ side om binomialfordelingen. Du kan tage udgangspunkt i figurerne herover.…

...

Sådan kan du genkende opgaver af denne type

Du kan genkende opgaver af denne type på, at

  • du skal skrive en sammenhængende tekst på maksimalt ½ side om et emne.…

...

Sådan løser du opgaver af denne type

Du får oplyst, at du skal skrive en tekst om et bestemt emne. Der er ikke noget kra…

...

Eksempel

Figuren herunder viser et hældningsfelt for en differentialligning. Punktet P har koordinaterne P(1,2).

Skriv en sammenhængende tekst på maksimalt ½ side om hældningsfelter. Du kan tage udgangspunkt i ovenstående eksempel.

Løsning
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med ekstra forklaringer
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

...

Opgaver, du kan øve dig på

Opgave 1

Figuren herover viser graferne for tre andengradspolynomier:

\begin{align*} f(x) &= - x^2 + 4x - 3 \\[1.5em] g(x) &= 2x^2 + 4x\\[1em] h(x) &= \frac{1}{2}x^2 - x + 1 \end{align}

Skriv en sammenhængende tekst på maksimalt ½ side om andengradspolynomier. Du kan tage udgangspunkt i figurerne herover.

Idéer til, hvad du kan skrive om
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

Opgave 2

En binomialfordelt stokastisk variabel er givet ved Xb(3,0.4). Sandsynligheden for, at X antager værdierne 0, 1, 2 og 3 er givet ved

\begin{align*} P(X = 0) = 1 \cdot 0,4^0 \cdot 0,6^{3} \\[1em] P(X = 1) = 3 \cdot 0,4^1 \cdot 0,6^{2} \\[1em] P(X = 2) = 3 \cdot 0,4^2 \cdot 0,6^{1} \\[1em] P(X = 3) = 1 \cdot 0,4^3 \cdot 0,6^{0} \end{align}

Skriv en sammenhængende tekst på maksimalt ½ side om binomialfordelte stokastiske variable. Du kan tage udgangspunkt i eksemplet herover.

Idéer til, hvad du kan skrive om
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind