Eksamen

På eksamenssiderne kan du få hjælp til at forberede dig på skriftlig og mundtlig eksamen:

Du kan læse mere om skriftlig og mundtlig eksamen i Matematik i eksamensvejledningerne.

Her er et uddrag af siden Hvad er en lineær funktion?:

Fortegnsvariation

En funktion f er positiv, hvis f(x) > 0 (grafen ligger over x-aksen) og negativ, hvis f(x) < 0 (grafen ligger under x-aksen). En lineær funktions fortegn afhænger af a:

  • Hvis a > 0, så er f positiv for  x > -\tfrac{b}{a} og negativ for  x < -\tfrac{b}{a}.
  • Hvis a < 0, så er f positiv for  x < -\tfrac{b}{a} og negativ for  x > -\tfrac{b}{a}.

Da  x = -\tfrac{b}{a} er funktionens nulpunkt, så er funktionen positiv/negativ, når x er mindre end nulpunktet, og omvendt når x er større end nulpunktet.

Eksempel

Funktionen f er givet ved f(x) = x + 2. Vi aflæser, at a = 1 og b = 2, så

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind