Emneopgave (HHX)

Hvis du skal skrive emneopgave om lineære funktioner, så kan du få hjælp i dette kompendium, hvor vi bl.a. beskriver, hvad en lineær funktion er, hvordan grafen for en lineær funktion ser ud, og hvordan konstanterne i forskriften kan bestemmes ud fra to punkter på grafen.

I matematik indeholder en emneopgave typisk en gennemgang af vigtige teorier og metoder inden for emnet, eksempler og eventuelt relevante beviser. En emneopgave om lineære funktioner kan bl.a. indeholde

  • definitionen på en lineær funktion
  • en beskrivelse af betydningen af konstanterne a og b i forskriften
  • en beskrivelse af grafen
  • en gennemgang af lineære funktioners definitionsmængde, værdimængde og monotoniforhold
  • en gennemgang af, hvordan a og b kan bestemmes ud fra to punkter på grafen (to-punkts-formlen) og evt. et bevis for formlen

Husk også at tage nogle eksempler med i opgaven. Beviset for to-punkts-formlen er på siden Bevis for a og b.

Du kan evt. vælge også at inddrage stykkevis lineære funktioner i opgaven, hvis det er relevant. Du kan læse om stykkevis lineære funktioner på siden Stykkevis lineær funktion.

Når du skal skrive emneopgave, vil du typisk få udleveret et oplæg fra din lærer. Husk at tage udgangspunkt i oplægget, når du skriver opgaven.