Trin 3: Skriv hoveddelen

I hoveddelen af din kronik skal du forsøge at overbevise læseren om dit eget synspunkt. Du skal beslutte, hvad du vil overbevise din læser om, og hvordan du vil gøre det. Du skal tænke over, hvordan du får inddraget eksempler og synspunkter fra teksterne i sammenhængen, så de understøtter dit eget synspunkt eller som modsætninger til det.

Start med et konkret eksempel

En god måde at starte din kronik på er ved at opstille et helt konkret eksempel. Eksemplet kan du hente i teksterne eller selv finde på. Det kan også være en oplevelse, som du selv har haft for nyligt. Eksemplet skal vise en grundlæggende problemstilling ved det emne, du skriver om. Det konkrete eksempel skal gerne underbygge dit eget synspunkt om emnet.

Sørg for at vælge et eksempel, som gør din kronik aktuel og relevant. Kronikker er som regel tekster, der forholder sig til aktuelle debatter og problemstillinger i samfundet. Det virker derfor stærkest, hvis du kan skabe en aktualitet om den problemstilling, som du skriver om.

Uddyb problemstillingen

Ud fra det konkrete eksempel kan du gå i gang med at uddybe emnets problemstilling, så du får vist den tankerække, som leder dig frem til dit synspunkt. Sørg for at de enkelte skridt i din argumentation står tydeligt frem for læseren. Dette kan du gøre på følgende måder:

  • Begrund: Begrund dine synspunkter ved at spørge dig selv ”hvorfor?” og ”hvordan?” – din argumentation dukker så op som svaret på dette.
  • Eksempler: Giv eksempler, som underbygger og viser dine pointer – eksemplerne må gerne komme fra teksterne.
  • Synspunkter: Brug teksternes synspunkter til at understøtte din argumentation.
  • Viden: Brug din almene viden om samfundsforhold, teknologi, etik, kultur eller naturvidenskab, hvor den er relevant for dine argumenter.

Det vigtige er, at du fremstår som en seriøs afsender, der sørger for at underbygge sit synspunkt. For at gøre det skal du søge stærke belæg for synspunktet i form af konkrete eksempler eller udsagn fra autoriteter...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind