Formidling, sprog og layout

I dette afsnit ser vi på, hvordan du kan bruge dit sprog, så du skaber en levende og overbevisende kronik.

Afsender og modtager

I kronikken skriver du som dig selv. Det vil sige som en gymnasielev med en personlig stemme. Den personlige stemme er din egen måde at formulere dig og argumentere på. I metateksten skal du bruge din faglige stemme. Den trækker på din viden om danskfaget – fx viden om argumentation og retorik m.v.

Modtageren for din kronik kan defineres som en person, der har interesse for kultur og samfundsforhold. Modtageren kender ikke til opgavesættets tekster, så du skal sørge for at præsentere deres afsendere og synspunkter på en måde, så modtageren får det nødvendige grundlag for at forstå teksterne.

Sproget i kronikken

I kronikken har du taget stilling til emnet og valgt et hovedsynspunkt, som du skal forsøge at overbevise din læser om. Derfor er kronikken bygget op omkring din argumentation og dine synspunkter. Du skal bruge konkrete eksempler og inddrage synspunkter fra teksterne for at nuancere og støtte dine egne synspunkter. Så kronikken skal bygge på en god og saglig argumentation for dine synspunkter og bruge forskellige argumentationsformer for at overbevise modtageren.

Men hvad gør så dit sprog rigtig godt? Det gør klarhed, variation og personlighed. De tre ting skaber nemlig et spændende sprog, som fanger din læsers opmærksomhed. Du skaber klarhed ved at bruge et tydeligt og enkelt sprog, så din læser ikke er i tvivl om, hvad du mener. Undgå alt for lange sætninger med mange ledsætninger. Skriv gerne i et argumenterende sprog, hvor du bruger ord som ”fordi”, ”derfor”, ”eftersom” osv. Husk også at læse din opgave igennem for sproglige fejl og tastefejl...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind