Straf

Former for straf

Straf er samfundets måde at sanktionere borgerne på, så de lærer samfundets normer, værdier og regler. Der findes forskellige former for straf. I retssystemet skelner man typisk mellem betinget og ubetinget straf.

En betinget straf er en straf, der kun skal afsones, hvis man begår ny kriminalitet. I det tilfælde skal både den gamle og den nye straf afsones. Modsat er ubetinget straf en straf, der skal afsones med det samme.

Straffen kan være:

  • Bøder.
  • Fængsel.
  • Samfundstjeneste. Det vil sige, at den dømte dømmes til at bruge et vist antal timer i sin fritid på samfundsnyttigt arbejde.
  • Fodlænke.
  • En plet på straffeattesten. Straffeattesten er et dokument, der viser, hvilke domme en person har. Dommene slettes efter ca. 2-10 år.

Argumenter for og imod hårde straffe

Politisk er der ikke enighed om, hvordan man skal straffe kriminalitet. Hvis man er værdipolitisk højreorienteret, så vil man typ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind