Retssystemet

Tre niveauer af domstole

I Danmark har vi tre niveauer af domstole: byretten, landsretten og højesteret.

Alle retssager begynder som udgangspunkt i en byret. Danmark har 24 byretter fordelt ud over landet. I Danmark har vi et to-instansprincip. Det vil sige, at alle har ret til at anke en dom og få den prøvet ved en højere instans. Det betyder, at hvis man ikke er enig i dommen i byretten kan man anke den i landsretten.

Danmark har to landsretter; Vestre Landsret i Viborg og Østre Landsret i København. Landsretten behandler primært appelsager fra byretten. Hvis en sag går fra byret til landsret skal den fremføres på ny. Hvis sagen har en principiel karakter kan den starte direkte i landsretten

Danmark har én højesteret. Højestret kan afgøre om Folketingets love stemmer overens med grundloven. Højestret behandler typisk sager om, hvordan loven skal tolkes eller om en sag er blevet behandlet korrekt. I nogle situationer kan man appelere domme til Højesteret. I straffesager tage...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind