Begreber

Her finder du begreber, der ofte er relevante, når man beskæftiger sig med kriminalitet.

Anomi

Anomi betyder normsammenbrud og er et begreb Durkheim bruger. Begrebet kan bruges i forhold til kriminalitet, da et normsammenbrud kan føre til, at flere begår kriminalitet.

Betinget versus ubetinget straf

En betinget straf betyder, at straffen kun skal afsones ved ny kriminalitet. Her skal både gammel og ny straf afsones. En ubetinget straf skal afsones med det samme.

Chanceulighed

Chanceulighed betyder, at ikke alle har samme muligheder for at få en god uddannelse, et godt job eller et godt helbred på grund af forskelle mellem social grupper. Chanceulighed kan være motivation eller årsag til kriminalitet.

Diskurs

En bestemt måde at tale om et emne. I forhold til kriminalitet kan man tale om, at der er en lov og orden diskurs, hvor man ser kriminalitet som et stort problem, der skal slås hårdt ned på.

Ekstremisme

Ekstremisme er yderliggående holdninger og/eller adfærd. Begrebet bruges typisk ift. politik, fx højreekstremisme, og religion, fx islamisk ekstremisme. Ekstremister har typisk et had til bestemte samfundsgrupper og accepterer anvendelse af ikke-demokratiske, ulovlige og voldelige midler til at ændre samfundet.

Fattigdom

Der findes forskellige former for fattigdom. Absolut fattigdom betyder, at man ikke har råd til at opfylde basale behov, f.eks. mad og husly. Relativ fattigdom betyder, at man ikke har råd til at leve et normalt liv i det samfund man bor i. Det vil sige fattig i forhold til flertallet i ens samfund. Fattigdom kan være motivation eller årsag til kriminalitet.

Forsæt versus uagtsomhed

En kriminel handling dømmes forskelligt afhængig af om den er begået med forsæt eller uagtsomt. Hvis en handling er begået med forsæt, så er den begået med vilje. Hv...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind