Forebyggelse af kriminalitet

Forebyggelse af kriminalitet handler både om at undgå, at befolkningen begår kriminalitet i første omgang samt at kriminelle begår ny kriminalitet efter udstået straf. Når kriminelle begår ny kriminalitet, så kaldes det recidiv. Det betyder tilbagefald.

Der findes forskellige måder at forebygge kriminalitet:

Nogle begår kriminalitet, fordi de har dårlige levevilkår. En måde at forebygge denne kriminalitet er at forbedre de forhold, der gør levevilkårene dårlige. Man kan f.eks. forbedre forholdene ved at mindske fattigdommen i samfundet, sikre billige boliger til alle borgere, bekæmpe arbejdsløshed og sørge for at befolkningen har gratis adgang til lægehjælp og uddannelse.

Man kan også forebygge kriminalitet ved straf. Hvis befolkningen ved, at de bliver straffet for at gøre noget, så kan det have en afskrækkende effekt.

En anden måde at forebygge kriminalitet på er ved at sikre, at alle borgere har kendskab til loven og accepterer loven. Hvis borgerne ikke accepterer loven, så er sandsynligheden for, at de begår kriminalitet større. Eksempelvis er der mange i Danmark, der synes det er okay at lave sort arbejde. Det har betydning for, at denne form kriminalitet er ret udbredt i Danmark.

For at undgå at tidligere kriminelle begår ny kriminalitet kan man lave tiltag for at resocialisere dem. Det vil sige, at man forsøger at hjælpe den tidligere kriminelle til en lovlydig tilværelse, f.eks. gennem uddannelse.