Michel Maffesoli

Michel Maffesolis teori kan bruges til at forklare, hvorfor nogle individer søger kriminelle fællesskaber.

I det senmoderne samfund står individet på egne ben på grund af individualiseringen og aftraditionaliseringen / den kulturelle frisættelse. Det medfører usikkerhed for individet. For at modarbejde usikkerheden vil nogle individer søge mod fællesskaber, der kan give støtte til individet.

En neostamme kan være et eksempel på et fællesskab individet søger. Neostammer er flygtige fællesskaber. Neostammer er ikke nødvendigvis kriminelle, men kan være det. Neostammer giver individet nærhed og stabilitet. 

Neostammer har typisk deres egne normer og værdier som individerne vil efterleve for at bevare pladsen i fællesskabet. Hvis neostammen indeholder normer, der er på kant med loven vil individet begå kriminalitet, da fællesskabet er vigtigt for individet.