Edwin H. Sutherland

Edwin H. Sutherlands teori handler om, hvordan individet lærer at begå kriminalitet. Hans teori er et eksempel på kulturteori og en forklaring af det man kalder opvisningskriminalitet i SNAP-modellen.

Sutherland mener, at al adfærd er indlært - både kriminel adfærd og lovlydig adfærd. Hvilken adfærd man lærer afhænger af, hvilket læringsmiljø man er i. Med andre ord, hvilke mennesker man omgås.

De mennesker man omgås bliver ens referencegruppe. Det vil sige en gruppe, der har indflydelse på ens interesser. For at blive anerkendt i gruppen, så vil man kopiere gruppens normer og værdier.

Hvis man vokser op i eller er i et kriminelt miljø, så vil man ifølge Sutherland blive socialiseret i nogle andre normer end dem, der er fremtrædende i samfundet. Man vil forsøge at leve op til de alternative normer og værdier, så man kan blive anerkendt i miljøet. Man kopierer derfor den kriminelle adfærd man ser hos andre. Sutherland mener altså, at man bliver kriminel af at have en kriminel omgangskreds.

Teorien er baseret på social interaktion. Det er derfor ikke nok at se film eller spille spil med kriminel adfærd. Adfærden skal tillæres gennem interaktion med andre.