Bevægelse med varierende hastighed

Bevægelser med varierende hastighed kan opdeles i to typer: jævnt voksende bevægelser og bevægelser, der ikke vokser jævnt.

Jævnt voksende bevægelser kan beskrives med hastighedsfunktioner

En jævnt voksende bevægelse er en bevægelse, hvor hastigheden ændrer sig lige meget pr. tidsenhed. En jævnt voksende bevægelse kan beskrives med en hastighedsfunktion. 

Du kan læse om hastighedsfunktioner på siden om bevægelse med konstant acceleration

Bevægelser, der ikke vokser jævnt, kan beskrives grafisk

Man kan normalt ikke opstille hastighedsfunktioner for bevægelser, hvor hastigheden ikke vokser jævnt. Man kan i stedet tegne en hastighedsgraf, som beskriver bevægelsen.

Læs om metoden på siden om differentialregning og integralregning i kinematik.