Acceleration

Her kan du læse om, hvad begrebet acceleration betyder. Vi gennemgår også, hvordan man udfører beregninger på bevægelser, der sker med konstant acceleration – og hvordan man kan arbejde med bevægelser, som sker med varierende acceleration.

Her kan du læse et uddrag af siden om, hvad acceleration er

En genstands acceleration er genstandens ændring i hastighed pr. tid. Symbolet for acceleration er a, og SI-enheden for acceleration er m/s2.

En bil kan f.eks. accelerere med 2 m/s2. Det betyder, at bilens hastighed vokser med 2 m/s hvert sekund. 

En acceleration kan også være negativ – så aftager bilens hastighed (den decelererer). 

Hvis accelerationen er 0, er hastigheden konstant.

Formel for acceleration

Formlen for acceleration er:

a=\frac{\Delta v}{\Delta t}

hvor:

  • a er accelerationen.
  • Δv er ændringen i hastighed.
  • Δt er ændringen i tid.

Hvis accelerationen ikke er konstant, finder man middelaccelerationen (gennemsnitsaccelerationen) vha. formlen ovenfor. Man kalder så accelerationen for am:

a_{m}=\frac{\Delta v}{\Delta t}

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind