Analyse af folkevise på 15 minutter

Her får du en god guide til at analysere en folkevise. Vi viser i tre skridt, hvordan du kan gå frem, og hvordan du kan lave din analyse. Guiden indeholder også en analysemodel, som uddyber de forskellige ting, du kan komme ind på i en folkeviseanalyse. Det tager ca. 15 minutter at læse guiden.

Lidt vigtig baggrundsviden

Folkeviserne stammer fra middelalderen, hvor de blev brugt til at synge og danse kædedans til. De er gået fra mund til mund i mange hundrede år, hvor nogle omrejsende skjalde (visesangere) lærte dem udenad. Folkeviserne er først nedskrevet i tiden 1500-1900.

Viserne bærer meget præg af, at de er beregnede til at blive lært udenad. Dette ses i brugen af ting, der er lette at huske: gentagelser, omkvæd, formler (’standardformuleringer’) og typiske personer som fx den unge ridder og jomfruen. Handlingen foregår næsten altid i overklassemiljøet i middelalderen, også kaldet et adeligt miljø.

Tre trin til en folkeviseanalyse

1. trin: Læs folkevisen grundigt

Først gælder det om, at du får læst folkevisen, og at du forstår den. Dette kan godt tage lidt tid, for der er ofte mange gammeldags og underlige formuleringer. Du kan slå ord op i den historiske ordbog på ORDNET.DK: http://ordnet.dk/ods

Det kan være, at der er enkelte ord eller formuleringer, som du ikke kan få til at give mening. Det er okay, så længe du forstår handlingen og sammenhængen i folkevisen. Læs folkevisen igennem mindst to gange.

2. trin: Tag notater

Næste skridt handler om at tage notater til folkevisen. Med gode notater på hånden, glider selve analysen meget bedre.

 • Hvem er de centrale personer/figurer? Og hvad sker der i folkevisen?
 • Hvordan er miljøet? (typisk et adeligt miljø)
 • Hvad er genren? (riddervise, tryllevise eller skæmtevise). Se evt. ”Genre”.
 • Er der brugt formelsprog, gentagelser og dialog?
 • Hvad betyder omkvædet? (eller mellemkvædet)
 • Er der nogen personer eller miljøer, der står i modsætning til hinanden?
 • Er der nogen ’overgange’ eller symboler på overgange? (fx en bro eller en ung person, der er i overgangen mellem barn og voksen)
 • Er der andre ting, der kan forstås symbolsk?
 • Er der en pointe eller et budskab i slutningen?

3. trin: Lav analysen

Nu er du klar til at lave analysen. Husk at få nogle små, centrale citater med fra folkevisen undervejs. Med citaterne kan du nemlig komme helt konkret ned i teksten og analysere, hvilket er meget vigtigt.

Når du analyserer skal du prøve at uddybe, hvad virkningen og/eller betydningen er af det, du analyserer.

Opbygning af din analyse

Det er godt at have en ide om opbygningen af analysen, inden du går i gang. Her giver vi et forslag:

 1. Kort præsentation af folkevisen
 2. Analyse opbygning/genre/rim og rytme (mindst én af disse)
 3. Analyse af personer/miljø/modsætninger/symboler (mindst to af disse)
 4. Analyse af fortælleteknikken: omkvæd /formelsprog/gentagelse/dialog (mindst to af disse)
 5. Tematisk fortolkning

Husk, at de enkelte dele af analysen skal hænge pænt sammen. I analysemodellen herunder kan du få hjælp til de enkelte analyser. 

Som du kan se i analysemodellen, er der mange ting, man kan komme ind på i en folkevise. Du skal derfor ikke komme ind på det hele, men kun de ting, som giver mening i netop den vise, du arbejder med.

Præsentation af folkevisen

Som det første er det godt at præsentere folkevisen og dens handling. Her skal du helt kort forklare, hvad folkevisen handler om, og hvad der er den centrale konflikt eller problemstilling. Du kan også få med, hvilken type folkevise der er tale om. 

Ex. ”Agnete og Havmanden” er en tryllevise, som stammer fra middelalderen. Den handler om Agnete, som bliver lokket ned på havets bund af en havmand. Den centrale problemstilling i folkevisen er, hvilken vej Agnete skal vælge i livet …

Opbygning og handlingsforløb

Det er altid en god ide at analysere, hvordan folkevisen er bygget op, for dette skaber et overblik. Først kan du forklare, hvor mange strofer visen består af, og hvor mange ve...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind