Noter

Her får du vores noter til analyse, fortolkning og perspektivering af folkeviser.

Hvad er en folkevise?

Folkeviser er danseviser fra middelalderen (fra omkring år 1200). Landets overklasse sang og dansede til dem, og i begyndelsen blev de mundtligt overleveret fra én generation til den næste. Først fra 1500-tallet blev de skrevet ned. 

Viserne udtrykker middelalderens normer og værdier, fx at slægten altid står over individet, eller at kristendommen kan lede et ungt menneske på rette vej i livet.

Undergenrer

Folkevisegenren kan inddeles i fem undergenrer: ridderviser, trylleviser, kæmpeviser, historiske viser og skæmteviser. De to første er de vigtigste. 

Ridderviser er kendetegnet ved, at de foregår i et adeligt miljø og omhandler sociale konflikter i miljøet, fx mht. ære, ægteskab eller forholdet mellem individ og slægt. 

Trylleviser er kendetegnet ved, at de indeholder noget overnaturligt og omhandler psykologiske konflikter i forbindelse med svære livsovergange.

Miljø

Det sociale miljø i folkeviser er altid overklassen. Det er særligt relevant i ridderviser, fordi disse viser netop handler om miljøets normer og konflikter. Du kan kende miljøet på, at personerne har en høj social status (fx ridder, adelsjomfru, konge),...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind