Symbolik

Mange film anvender symbolik til at angive, at der kan ligge en dybere mening i nogle tilsyneladende overfladiske elementer. Et symbol vil sige noget, der betyder noget andet og mere, end det selv er. Fx kan en rose bruges som symbolet på kærlighed.

I filmens symbolsprog kan der være meget at hente for en filmanalyse. Her vil vi vise nogle af de symboltyper, som kan indgå i en film.

Farver: Farver kan være et symbol i sig selv, eksempelvis kan farven rød symbolisere fare, kærlighed eller aggression.

Ting: Ting er meget brugte symboler i film. Alle ting kan bruges til at symbolisere noget, og de behøver ikke altid symbolisere det samme. Typiske ting kan være en due (fred), et slips (autoritet og mandlighed), en ring (sammenhæng), en fugl (frihed) osv.

Personer: I visse tilfælde kan en person være symbol for noget andet, fx ondskab (som heksen i Narnia eller Voldemort i Harry Potter).