Aktantmodellen

Hvilken rolle indtager personerne i eventyret?

De faste roller, som personerne i eventyret indtager, kaldes også ‘aktanter’. Aktantmodellen er altså en model over, hvilke roller de forskellige personer indtager i eventyret.

Ofte er eventyr præget af stærke modsætningsforhold mellem fx de gode og de onde, og her kan det være godt at inddrage aktantmodellen i din analyse af personerne. 

Aktantmodellen kan bruges til at analysere, hvordan personerne forholder sig til hinanden, og hvilke roller de spiller. Dette kan hjælpe med at belyse de modsætningsforhold, der ofte optræder både i form af miljøet og personligheder.

HUSK: Når du bruger aktantmodellen i din analyse, skal du ikke sætte selve modellen ind i din opgave, og du skal heller ikke liste aktanterne op i en liste. Derimod skal du inddrage de forskellige personers roller (aktanter) i din analyse på en sammenhængende måde.

Projektaksen (The axis of desire)

(1) Subjekt: Hovedpersonen (subjektet) har et eller andet overordnet projekt (noget som han/hun...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind