Eventyrgenren

Eventyret som genre er kendetegnet ved at være en fantastisk fortælling, hvor alt er muligt. I eventyret er der fokus på hovedpersonen og handlingen, som foregår i en ubestemt tid og på et ubestemt sted. Eventyrets handling er altså løsrevet fra den normale verden.

Undergenrer af eventyr

Der findes, overordnet set, to forskellige undergenrer af eventyr. Eventyret kan enten være et folkeeventyr eller et kunsteventyr. 

Folkeeventyret er den ’oprindelige’ genre, som stammer helt tilbage fra Middelalderen, hvor eventyrene gik fra mund til mund blandt folk i hele Europa. Derfor findes de enkelte folkeeventyr også i flere forskellige versioner. Først i 1800-tallet blev folkeeventyrene nedskrevet og samlet. 

Grunden til, at folkeeventyrene har mange typiske og genkendelige træk, så som formelsprog og 3tals-reglen, er, at det gjorde dem nemmere at huske, når de gik fra mund til mund. Når vi normalt taler om ’eventyr’, tænker vi som regel på folkeeventyr.

Kunsteventyret er skrevet af en bestemt forfatter (fx H. C. Andersen eller Karen Blixen). Kunsteventyret er inspireret af folkeeventyret og har mange træk fra folkeeventyret. Men kunsteventyr stammer ikke fra Middelalderen, og de er som regel mere avancerede i sprog og fortælleteknik end folkeeventyr.