Overblik

Her får du et godt overblik over, hvilke ting man kan komme ind på i en analyse af et eventyr.

Du kan klikke på punkterne for at få meget mere hjælp til hver enkelt del.

HUSK: Du skal ikke komme ind på alle punkterne, men vælge dem ud som er vigtige/relevante i det eventyr, du skal analysere.

Handling: Hvad handler eventyret om? (kort fortalt) Hvem er de centrale personer?
Hvad er eventyrets centrale konflikt eller problemstilling?

Genre: Tilhører eventyret en bestemt undergenre? (Fx folkeeventyr eller kunsteventyr). Hvordan ses det i eventyret, at den tilhører undergenren? Hvordan virker genretrækkene i eventyret?

Opbygning/komposition: Hvordan er eventyrets handling bygget op? Hvordan udvikler handlingsforløbet sig?

Fortælleteknik: Hvordan er eventyret fortalt? Hvilken fortæller er der? Hvilken synsvinkel benytter fortælleren mest? Hvordan virker fortælleteknikken på læseren?

Miljø: Hvordan kan du karakterisere miljøet i eventyret? Og hvilken funktion har miljøet/miljøerne i eventyret?

Personer og karakterer: Hvordan kan du karakterisere de centrale personer i eventyret? Hvilken funktion har de centrale personer i eventyret?

Sprog: Hvordan kan du karakterisere sprogbrugen og replikkerne i eventyret? Hvad kan sprogbrugen være med til at sige om eventyrets personer/miljøer/tema/konflikt?

Modsætninger: Er der nogen centrale modsætninger i eventyret? Hvilke temaer eller problemstillinger bringer modsætningerne på banen?

Symboler: Er der nogen ting, navne eller ord, som har en symbolsk betydning i eventyret? Hvilke betydninger kan der ligge i symbolet?

Eventyrtræk: Hvilke karakteristiske eventyrtræk kommer frem? Hvordan virker disse eventyrtræk i fortællingen?

Fortolkning: Hvordan kan du samlet set fortolke eventyret? Hvad kan eventyret dybest sige noget om? Fx i forhold til temaet, problemstillingen, budskabet eller lignende.

Tema og budskab: Hvad er de centrale temaer i eventyret? Og hvad kan eventyrets budskab(er) være i forhold til temaet/problemstillingen?

Perspektivering: Kan du perspektivere eventyret til noget interessant? Fx en anden fortælling, der handler om det samme, men har en anden pointe?