Analyse

Her får du hjælp til analyse af debatartiklen ”Drop nu offerrollen, og tag ansvar for dit eget liv” af Alex Vanopslagh. Vi tager fat på de forskellige argumentationsformer og giver hjælp til en karakteristik af dem. Vi ser nærmere på, hvordan forskellige sproglige og retoriske virkemidler er med til at overbevise modtagerne om skribentens synspunkter. Vi kommer blandt andet ind på appelformer, gendrivelse, retoriske spørgsmål og værdiladede ord i teksten.

Appelformerne, etos, logos og patos, og de andre retoriske virkemidler, som bruges i teksten, er måder, skribenten forsøger at overbevise læserne om sine holdninger. Derfor er de forskellige virkemidler det samme som argumentationsformer. Vi inddrager ikke Toulmins argumentationsmodel med påstand, belæg og hjemmel. Årsagen er, at det er kompliceret at lave en argumentationsanalyse ud fra Toulmins model.

Sådan kan du bruge analysehjælpen

Du kan bruge analysehjælpen som inspiration til analyse og karakteristik af argumentationsformerne i ”Drop nu offerrollen, og tag ansvar for dit eget liv”. Analyse og karakteristik er stort set det samme.

Læs analysehjælpen igennem, og luk den derefter ned. Lav så dine egne analyser med ideerne fra analysehjælpen i baghovedet. På den måde får du skrevet en god opgave, som er dit selvstændige arbejde. Hvis du løber tør for idéer i arbejdet med teksten, kan du selvfølgelig bare åbne analysehjælpen igen og få ny inspiration.

På de følgende sider får du hjælp til analyse og karakteristik af:

  • appel til etos
  • appel til logos
  • modtagerhenvendelse
  • gendrivelse
  • retoriske spørgsmål
  • værdiladede ord og appel til patos