Diskussion

Her finder du inspiration til at diskutere synspunkterne i Alex Vanopslaghs debatartikel, ”Drop nu offerrollen, og tag ansvar for dit eget liv”.

Gode delemner, du kan inddrage i diskussionen, kan være:

  • Samfundets ansvar udelades af skribenten
  • Offerkulturen og det ydre pres
  • Individets ansvar eller samfundets ansvar?
  • Individets ansvar i demokratiet

Vi uddyber herunder de forskellige delemner. Du kan vælge at lægge vægt på ét af delemnerne, men du kan også sagtens inddrage flere af dem i din diskussion.

Samfundets ansvar udelades af skribenten

Det at samfundet overhovedet har et ansvar for unges problemer, ser Vanopslagh bort fra i sin argumentation. Hvis vi skal føre hans argumentation til ende, lader det til, at presset fra samfundet kan være så hårdt, som det vil. Individet skal ikke brokke sig, men altid tage ansvaret på sig selv. Uanset hvor presset, man er, skal man ”tage skeen i den anden hånd” for at ændre sine egne levevilkår.

Bør vi diskutere samfundets ansvar for, hvilket pres de unge er under? Eller bør vi udelukkende lægge vægt på individets eget ansvar?

Offerkulturen og det ydre pres

En central pointe hos Vanopslagh er, at der er blevet skabt en usund offerkultur, hvor de unge ser sig selv som ofre for et ydre pres. Du kan diskutere, om dette er sandt, eller om der snarere er tale om et nødvendigt opgør med samfundets pres på individet. I så fald er det, skribenten kalder en negativ offerkultur, i virkeligheden en vigtig debat om, hvordan vi beskytter unge mod pres og stress.

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind