Argumentation og appelformer

Her får du inspiration til analyse og karakteristik af argumentationen, som bruges i teksten ”Drop nu offerrollen, og tag ansvar for dit eget liv”. Vi tager særligt fat på appelformerne etos og logos. Appelformerne bruges til at overbevise modtagerne om skribentens synspunkter, og derfor virker de som argumentationsformer.

Etos – skribenten opbygger troværdighed

Appelformen etos handler om, at afsenderen bygger sin personlige troværdighed op i teksten. Når modtagerne oplever afsenderen som troværdig, vil de også være tilbøjelige til at tro på hans synspunkter og argumenter. Alex Vanopslagh spiller meget på sin etos i teksten.

Vanopslagh har en vis naturlig etos, fordi han læser statskundskab og er tidligere formand for Liberal Alliances Ungdom (LAU). Dette betyder, at modtagerne vil opfatte ham som en person, der ved noget om emnet, og som til en vis grad er en autoritet.

At han har været formand for LAU er dog først og fremmest med til at svække hans etos i denne konkrete sammenhæng. Debatartiklen er tryk i Politiken, som er en forholdsvis venstreorienteret avis. De fleste læsere af Politiken er skeptiske over for Liberal Alliance, og de vil derfor ikke have særlig stor tillid til en person, der har været formand for LAU.

En central del af overbevisningskraften i debatartiklen ligger i, at Alex Vanopslagh

...

Logos – skribenten taler til modtagernes fornuft

Appelformen logos handler om, at afsenderen taler til modtagernes fornuft og prøver at få dem til at indse, at han har ret.

Vanopslagh taler til fornuften, når han argumenterer for hovedsynspunktet om, at unge skal holde op med at se sig selv som ofre og i stedet lære at tage ansvar. Det gør han ved at fokusere på, hvad der kan løse de unges udfordringer:

[…] medlidenhed og ynk løser ingen udfordringer – det gør personligt ansvar og handlinger derimod.

Her taler han til vores evne til at tænke i rationelle sammenhænge. Det vil sige vores evne til at indse, at det ene medfører det andet. At tale til de unge med ”medlidenhed og ynk” medfører

...

Patos - skribenten taler til modtagernes følelser

Vanopslagh taler i en vis grad til modtagernes følelser ved at hjælp af sit ordvalg og ved at fremhæve sin egen rolle som far.

Som det ses i eksemplet ovenfor, bruger skribenten værdiladede ord, som fremstiller hans eget synspunkt positivt og det modsatte synspunkt negativt. Vanopslaghs holdning formuleres med vendinger som ”personligt ansvar” og ”tale os unge op”. Dette får hans synspunkt til at virke 

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind