Træningsopgaver

Introduktion

Nedenfor kan du se to eksempler på den 'flerdelte grammatikopgave', som kan bruges til eksamenstræning. Prøv om du selv kan løse opgaverne, eventuelt med vores hints til hjælp, før du kigger på eksempelbesvarelserne.

Studienet har selv formuleret disse træningsopgaver, men de er designet til at ligne de rigtige eksamensopgaver af denne type.

Træningsopgave 1

Opgaveformulering

I tekststykket er en række ord og led understreget. Besvar opgave a., b. og c. nedenfor. Brug relevant grammatisk terminologi. Skriv dit svar på dansk.

a) Seks verballed i simpel tid er understreget i første del af teksten. Forklar kort hvorfor disse verballed er skrevet i simpel tid frem for udvidet tid. 

b) To modalverber er understreget i teksten. Forklar kort hvert modalverbums betydning samt hvilken grammatisk effekt de har på bøjningen af det efterfølgende ve

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind