Delprøve 1 eller sprogopgaver?

I de gamle analoge eksamenssæt var den skriftlige eksamen delt i to delprøver, hvor Delprøve 1 skulle afleveres efter en time. I disse sæt indgik de sproglige opgaver i Delprøve 1 og skulle typisk besvares helt uden hjælpemidler.

I de digitale eksamenssæt er der ikke to adskilte delprøver. Men det digitale opgavesæt starter dog stadig med et antal sproglige opgaver før den længere skriveopgave til sidst, så i praksis ligner de hinanden. I de digitale eksamenssæt har du adgang til hjælpemidler, når du skal besvare sprogopgaverne.

I daglig tale kalder mange stadigvæk sprogopgaverne i de digitale sæt for ‘Delprøve 1’, selvom de egentlig ikke udgør en adskilt delprøve længere. Det er derfor, vi har valgt denne titel til webbogen, selvom vi egentlig skriver om de digitale sæt uden adskilte delprøver.