Hjælp til at forstå bilag C1 og C2

Vi ved fra opgaveformuleringen, at vi skal undersøge, hvorvidt den påstand der præsenteres i bilag C1 om forskelle mellem generationer i Danmark kan understøttes af bilag C2. Vi er derfor nødt til at undersøge bilagene grundigt for at se, hvilken påstand der kommer til udtryk i C1 og hvordan vi kan bruge C2 til at belyse påstanden. Vi kigger også efter, hvilke dele af bilag C2 vi kan lave beregninger ud fra.

C1

I C1 bliver det beskrevet, at det ikke er let at være et ungt menneske mellem 18-35 år i Storbritannien og USA. Hvis man sammenligner millennialgenerationen med babyboomergenerationen, så har millennials mere studiegæld, er fattigere og ejer i mindre grad deres bolig. Men eftersom opgaveformuleringen handler om generationsforskelle i Danmark, så er det kun den sidste del af C1, der er relevant i forhold at identificere påstanden i bilaget.

I slutningen af bilaget bliver det nævnt, at unge i Danmark er dårligere stillet end ældre generationer i forhold til indkomst, bolig, formue og uddannelse. Det er uklart om “dårligere stillet” skal forstås sådan, at de unge er dårligere stillet end de ældre lige nu eller om de unge er dårligere stillet end de ældre set over et livsforløb. Eftersom opgaveformuleringen specifikt spørger til forskelle mellem generationer og ikke mellem unge og ældre, så forstår vi “dårligere stillet end ældre generationer” som, at den generation der er unge nu står til at være dårligere stillet over et helt liv end ældre generationer.

Påstanden i C1 må derfor være, at unge Danmark i dag gennem et liv vil være dårligere stillet end ældre generationer i forhold til indkomst, bolig, formue og uddannelse.

C2

Figur 1

Figur 1 viser indkomster for enlige og par henholdsvis med og uden børn for tre aldersgrupper; under 30 år, 30-64 år og 65+ år. Det er...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind