Spørgsmål 3

Spørgsmål 3 lyder:

Diskutér, i hvilket omfang den ”generationskamp”, som nævnes i bilag C3, vil udfordre opbakningen til den danske velfærdsstat. Diskussionen skal tage udgangspunkt i bilag C3, og du skal anvende viden om den universelle velfærdsmodel.

Hvad skal du diskutere? Du skal diskutere i hvilket omfang “generationskampen” der nævnes i C3 vil udfordre opbakningen til den danske velfærdsstat.

Hvad vil det sige at diskutere? I vores vejledning til skriftlig eksamen i Samfundsfag kan du læse om, hvordan man skriver en diskussion.

Hvilken viden skal du anvende? Du skal anvende viden om den universelle velfærdsmodel. Du kan læse om den universelle velfærdsmodel i vores kompendium om velfærdsstaten.