Hjælp til at besvare spørgsmål 3

Besvarelsens struktur

Vi ved, at vores diskussion skal handle om, hvorvidt generationskampen i C3 vil udfordre den danske velfærdsstat. Vi vil derfor starte med et afsnit, der kort redegør for, hvad generationskampen indebærer.

Ifølge C3 er der to aspekter af generationskampen.

  1. Der er sket en ændring i demografien.  
  2. Der er opstået nye aldersbetingede skillelinjer i det politiske landskab.

Vi vælger at dele diskussionen op efter de to aspekter. Vi diskuterer derfor først, hvordan den øgede andel ældre i vælgerkorpset påvirker opbakningen til den danske velfærdsstat og derefter hvordan nye politiske skillelinjer påvirker opbakningen.

Vi ved, at vi skal anvende viden om den universelle velfærdsstat. Eftersom den danske velfærdsstat er en universel velfærdsstat, så anvender vi viden, når vi diskuterer opbakningen til den.

Vores struktur ser altså ud som følger:

  • Indledning - hvor vi forklarer, hvordan vi strukturerer diskussionen.
  • Hvad er generationskampen? - hvor vi med udgangspunkt i C3 forklarer, hvad generationskampen er.
  • Generationskampens påvirkning på opbakningen til den danske velfærdsstat
    • Ændring i demografien - hvor vi diskuterer, hvordan ændringer i demografien vil påvirke opbakningen til velfærdsstaten.
    • Aldersbetingede skillelinjer - hvor vi diskuterer, hvordan nye aldersbetingede skillelinjer vil påvirke opbakningen til velfærdsstaten.
  • Konklusion - hvor vi opsummerer de vigtigste pointer.

Hvad er generationskampen?

I dette afsnit vil vi forklare, hvad generationskampen går ud på ifølge bilaget. I bilag C3 bliver der redegjort for to aspekter af generationskampen.  

For det første er der sket en ændr...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind