Spørgsmål 2

Spørgsmål 2 lyder:

Undersøg, hvorvidt påstanden i bilag C1 om forskelle mellem generationer i Danmark kan understøttes af materialet i bilag C2 (figur 1, figur 2, tabel 1, tabel 2 og tabel 3). Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger, og du skal anvende viden om ulighed.

Hvad skal du undersøge? Du skal undersøge om den påstand om forskelle mellem generationer i Danmark, der præsenteres i C1, kan understøttes af C2. Vi forstår påstanden i C1 som en påstand om en generationsforskel fremfor en forskel mellem og unge og ældre nu og her, da påstanden ellers ikke er relevant for opgaveformuleringen.  

Hvordan undersøger man? I vores vejledning til skriftlig eksamen i Samfundsfag kan du læse om, hvordan man skriver en undersøgelse.

Beregninger? I vores kompendium Kvantitativ analyse kan du læse om forskellige typer af beregninger.

Hvilken viden skal du anvende? Du skal anvende viden om ulighed. Du kan læse om ulighed i vores noter til Samfundsfag A.