Hjælp til at besvare spørgsmål 3

Besvarelsens struktur

Vi bliver bedt om at diskutere, hvad der taler for og imod, at Danmark kan bevare Arktis som et lavspændingsområde. Ud fra bilagene er det ret urealistisk, at Danmark kan bevare Arktis som et lavspændingsområde. Bilag C1, C2 og C3 mener, at der foregår en stormagtsrivalisering. C2 fortæller eksempelvis om russiske ubåde i Arktis og amerikanske flådeøvelser tæt på russiske militære baser. Bilaget nævner også, at der allerede eksisterer et arktisk våbenkapløb. Det vidner om, at Arktis allerede har bevæget sig væk fra at være et lavspændingsområde. C4 kritiserer også Danmarks indsats for at fastholde Arktis som et lavspændingsområde. Det er altså ud fra bilagene svært at finde argumenter for, at Danmark kan bevare Arktis som et lavspændingsområde. C4 antyder dog, at Danmark kunne have gjort mere for at påvirke USA i en mindre eskalerende retning. Det taler for, at Danmark har mulighed for at påvirke, hvorvidt Arktis forbliver et lavspændingsområde.

Vi får at vide, at vi skal anvende teorier om international politik. Vi synes, at opgaveformuleringen lægger op til, at vi skal lave en diskussion, hvor vi sætter teorierne idealisme og realisme op overfor hinanden. Det skyldes, at militær oprustni...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind