Spørgsmål 3

Diskutér, hvad der taler for og imod, at Danmark kan bevare Arktis som et lavspændingsområde. Diskussionen skal tage udgangspunkt i videoklippet i bilag C4, og du skal anvende teorier om international politik.

Hvad skal du diskutere? Du skal diskutere, hvad der taler for og imod at Danmark kan bevare Arktis som et lavspændingsområde.

Hvad vil det sige at diskutere? Du kan læse om, hvordan man skriver en diskussion i vores guide til skriftlig eksamen i Samfundsfag.

Hvilken viden skal du anvende? Du skal anvende teorier om international politik.