Hjælp til at forstå bilag B1 og B2

Vi starter med at kigge grundigt på bilag B1 og B2 for at finde ud af, hvad de kan fortælle os om sociale og kulturelle mønstre blandt unge med ikke-vestlig baggrund i Danmark.

B1

Figur 1

Figur 1 handler om ægteskab. Figuren viser, hvor stor en andel blandt 18-32 årige med dansk og ikke-vestlig baggrund, der er gift i perioden 1994-2018. Vi kan eksempelvis se, at i år 2000 var ca. 30 % af unge med en ikke-vestlig baggrund gift.

Selvom vi kun bliver spurgt ind til unge med en ikke-vestlig baggrund i opgaveformuleringen, så er det også relevant, at vi kigger på de etnisk danske unge. Ved at sammenligne de to grupper kan vi bedre afgøre om det vi ser er et kulturelt mønster for ikke-vestlige unge eller noget, der gælder generelt for alle unge.

Figurens note giver os også relevante oplysninger. Noten fortæller blandt andet, at undersøgelsen er baseret på registerdata. Den information kan vi bruge, når vi skal vurdere metodiske styrker og svagheder. Noten fortæller også, h...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind