Delopgave B: Sociale og kulturelle mønstre

Her finder du vores opgavehjælp til Delopgave B: Sociale og kulturelle mønstre i eksamenssættet “Konfliktmønstre”, der blev brugt til eksamen i Samfundsfag A på STX d. 25. maj 2022.

Opgaveformuleringen lyder:

Spørgsmål 2. Undersøg, hvad der af bilag B1 (figur 1, figur 2, figur 3 og figur 4) og B2 kan udledes om sociale og kulturelle mønstre blandt unge med ikke-vestlig baggrund i Danmark. Du skal vurdere metodiske styrker og svagheder ved anvendelsen af bilag B1 og B2 til at undersøge sociale og kulturelle mønstre blandt unge med ikke-vestlig baggrund i Danmark.

Spørgsmål 3. Diskutér fordele og ulemper ved regeringens forslag om at bruge nyttejob til at integrere ikke-vestlige indvandrere i det danske samfund. Diskussionen skal tage udgangspunkt i videoklippet i bilag B3, og du skal anvende viden om rettigheder og pligter i et demokratisk samfund.

Her kan du læse et uddrag fra siden Hjælp til at besvare spørgsmål 2

Figur 4 viser, at der generelt er en høj opbakning til ligestilling i befolkningen på tværs af køn, alder og etnicitet. Hvis vi kigger på unge mænd, så scorer mænd med dansk oprindelse ca. 83 på skalaen, mens indvandrere scorer 80 og efterkommere scorer lidt under 80. For kvinder er scoren ca. 95 for kvinder med dansk oprindelse, ca. 83 for indvandrerkvinder og 90 for efterkommere.

Metodiske er der en række ting, der er interessant at komme ind på. Vi ved fra figurens note, at figuren er baseret på en spørgeskemaundersøgelse, der har haft 2450 respondenter. Vi får også at vide, at data er vægtede så stikprøven afspejler populationen. Det betyder, at vi kan generalisere ud fra figuren (selvom der naturligvis vil være en vis statistisk usikkerhed). Det er en klar styrke.

Vi får også at vide, at data er indsamlet via internetspørgeskema og telefoninterviews. En ulempe ved telefoninterviews er, at man kan opleve interviewereffekter, hvor respondentens svar bliver påvirket af interviewpersonens tilstedeværelse. Det kan eksempelvis være, at respondenten faktisk ikke går ind for ligestilling, men ikke tør sige det.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Delopgave B: Sociale og kulturelle mønstre

[4]
Bedømmelser
 • 01-01-2024
  Givet af Underviser på STX
 • 20-04-2023
  Givet af 3.g'er på STX
 • 14-03-2023
  Givet af 3.g'er på STX
 • 08-12-2022
  Givet af 2.g'er på STX