Eksempelbesvarelse

Besvarelse af spørgsmål 2

 2. Sammenlign de synspunkter om magt i dansk politik, der kommer til udtryk i bilag A1, A2, A3 og A4. I sammenligningen skal du anvende viden om aktører i det politiske system i Danmark.

I besvarelsen af denne opgave vil jeg strukturere min sammenligning efter aktører henholdsvis indenfor og udenfor den parlamentariske styringskæde. På den måde kan jeg belyse, hvordan magten er fordelt mellem aktørerne i styringskæden samt hvilke aktører, der trækker magt ud af styringskæden. Indenfor styringskæden vil jeg sammenligne bilagenes syn på embedsmænd og politikeres magt, mens jeg udenfor styringskæden vil sammenligne bilagenes syn på mediernes magt.

Indenfor den parlamentariske styringskæde

Den parlamentariske styringskæde består af borgerne, Folketinget, regeringen og forvaltningen. I denne opgave vil jeg dog kun komme ind på forvaltningen, i form af embedsmænd, samt regering og Folketinget slået sammen under fællesbetegnelsen politikere. Jeg har valgt at slå regering og Folketing sammen, da bilagene hovedsageligt skriver ”politikere”. Fravalget af borgerne skyldes, at det kun er bilag A1, som nævner borgerne og der er altså ikke et sammenligningsgrundlag.

Embedsmænd

Bilag A1, A2 og A3 fremhæver alle embedsværket som en magtfuld aktør.

I A2 vurderer både eksperter og befolkningen, at embedsværket er den mest magtfulde kategori i Danmark. Denne vurdering støtter A1 op om. I A1 argumenterer Simon Emil Ammitzbøll for, at embedsværket har overtaget styringen af Danmark, mens politikerne er travlt beskæftiget af medierne. Det er, ifølge Ammitzbøll, problematisk både styringsmæssigt og demokratisk. Styringsmæs…

...

Besvarelse af spørgsmål 3

 3. Diskutér, hvorvidt Dansk Folkeparti vil opnå øget politisk indflydelse ved at indgå i en regering. Diskussionen skal tage udgangspunkt i bilag A5, og du skal anvende viden om partiadfærd.

Indledning

I A5 ser vi, at der er stor usikkerhed blandt vælgerne om, hvorvidt DF bør indgå i en eventuel blå regering: 32 % siger ja, 38 % siger nej og 30 % svarer ”ved ikke”. Helle Ib mener, at partiets bagland samt vælgerne vil presse på for at få DF til at søge ”den ultimative magt”; regeringsmagten. Spørgsmålet er dog om DF vil opnå øget politiske indflydelse ved at indgå i en blå regering? I det følgende vil jeg diskutere henholdsvis for og imod, at Dansk Folkeparti vil opnå øget politisk indflydelse ved at indgå i regering. Jeg vil bl.a. komme ind på magten ved at være parlamentarisk grundlag, medieomtale, ministerfordele, hvem DF vil skulle indgå i regering med samt karakterisere mulige regeringspartneres potentielle partiadfærd ud fra Kaare Strøms teori. Afslutningsvist vil jeg konkludere på diskussionens vigtigste pointer.

Diskussion

Med regeringsmagten følger en række fordele; ministerposter, medieprofilering, adgang til embedsværket og udarbejdelse af regeringsgrundlaget. Hvis DF bliver en del af en blå regering vil partiet få ministerposter. Som minister kan man præge et ministerium baseret på sine mærkesager. En minister har indflydelse på behandling af love, kan igangsætte samt foreslå nye love og kan derved påvirke, hvordan lovgivning implementeres. En del af ministerens job er også at informere offentligheden om ministeriets arbejde. Det betyder, at ministre ofte har en del medietid. DF kan udnytte den øgede medietid til at fortælle om partiets…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind