Hjælp til at besvare spørgsmål 2

På nuværende tidspunkt i opgavehjælpen skulle du gerne have en forståelse af, hvad spørgsmål 2 går ud på samt hvad bilagene handler om. Den viden skal i spil nu. I det følgende giver vi dig vores bud på, hvordan du kan strukturere din besvarelse og idéer til, hvad du kan komme ind på.…

...

Besvarelsens struktur

I besvarelsen af spørgsmål 2 skal du finde ligheder og forskelle mellem bilagenes synspunkter om magt i dansk politik. Du skal desuden inddrage viden om aktører i det politiske system i Danmark. Når du skal strukturere besvarelsen kan du med fordel strukturere den efter, hvilke aktører bilagene nævner; embedsværk, politikere, medier, borgere, erhvervslivet, interesseorganisationer og EU. Dog nævnes borgere, interesseorganis…

...

Indledning

Du skal i din indledning komme med en motivation for, hvorfor du vælger at strukturere din besvarelse ud fra den parlamentariske styringskæde. En sådan motivation kunne være:

  • For at illustrere at magt i dansk politik kan komme både indefra og udenfor Christiansborg.
  • For at få indblik i fordelingen af magt mellem henholdsvis dem der sid…

...

Indenfor den parlamentariske styringskæde

Den parlamentariske styringskæde består af fire aktører; borgere, Folketinget, regering og forvaltningen. Idealet foreskriver, at magten udspringer fra borgerne som gennem valg tildeler Folketinget magt. I bilagene bliver vi præsenteret for aktørerne; borgerne, politikere og embedsmænd. Embedsmænd svarer til forvaltningen. Politikere er for overskuelighedens skyld en sammensmeltning af Folketing og regering, eftersom ikke alle bilag skelner mellem Folketing og regering. Borgerne nævnes kun i A1, hvilket betyder, at der ikke er et sammenligningsgrundlag for denne aktør. Dog kan man sige, at når politikere mister magt, så medfører det, at borgerne mister der…

...

Udenfor den parlamentariske styringskæde

Bilagene nævner fire aktører udenfor den parlamentariske styringskæde; medier, erhvervslivet, EU og interesseorganisationer. Om end der kun sammenligningsgrundlag til at gå i dybden med medierne. Dog kan man sige, at tilstedeværelsen af aktører udenfor styringskæden betyder, at virkeligheden ikke lever op til idealet. Magten i dansk politik er altså ikke kun lokaliseret indenfor styringskæden.

Medierne

Alle fire bilag nævner medierne som en aktør i det politiske system, men der er forskel på, h…

...

Konklusion

Du kan konkludere følgende otte ting:

  1. At bilagene nævner syv aktører: Embedsværket, politikere, borgerne, interesseorganisationer, EU, erhvervslivet og medierne. De første tre aktører er indenfor styringskæden, mens de fire sidste er udenfor. Dog er der kun et sammenligningsgrundlag for embedsværket, politikerne og medierne.

Embedsværket

  1. At Ammitzbøll i A1, eksperterne og befolkningen i A2 samt Lauritzen og Bjerregaard i A3 mener, at embedsværket er den mest magtfulde aktør i dansk politik.

Politik…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind