Folketinget

Folketinget er det danske parlament

Folketinget består af 179 politikere, der er valgt gennem forholdstalsvalg minimum hvert fjerde år. 175 af politikerne er fra Danmark, 2 er fra Færøerne og 2 er fra Grønland. På grund af valgmetoden afspejler Folketingets sammensætning stemmefordelingen mellem partierne. 

Folketinget ledes af et præsidium, der består af Folketingets formand og fire næstformænd. Formanden vælges for et år ad gangen af et flertal af Folketinget ved begyndelsen af folketingsåret i oktober. Præsidiets beskæftiger sig med Folketingets indre forhold og regler. Eksempelvis leder formanden møderne i Folketingssalen, og præsidiet holder øje med, om Folketingets forretningsorden (Folketingets regler) overholdes.

Folketingets medlemmer er typisk en del af en partigruppe, selvom der også kan findes løsgængere i Folketinget (politikere, der ikke er medlem af et parti). Alle partigrupper har en gruppeformand og en politisk ordfører. Gruppeformanden er lederen af det daglige arbejde i partigruppen, mens den politiske ordfører repræsenterer partigruppen til debatter og udtaler sig offentligt på vegne af gruppen. Gruppeformand og politisk ordfører er to vigtige og prestigefyldte poster. Hvis et parti består af forskellige fløje, så kan der være kamp om, hvem der får de to poster.  

Partigrupperne fastlægger partiets politik i Folketinget og udpeger medlemmer til Folketingets udvalg. Partierne i Folketinget har typisk en høj grad af partidisciplin. Det vil sige, at man stemmer sammen som parti. Det gør det nemmere at forhandle, da man kan være sikker på, at man har et flertal bag et lovforslag, når man har forhandlet med partiernes ordførere. På trods af den høje partidisciplin er Folketingets medlemmer ikke bundet af partierne. Ifølge Grundloven er medlemmerne kun bundet af deres egen overbevisning. I praksis følger Folketingets medlemmer dog typisk deres partis politik. Nogle gange vælger partierne at fritstille deres medlemmer. Det vil sige, at medlemmerne får lov at stemme efter egen overbevisning frem for partilinjen. Det er især i forhold til etiske spørgsmål, at partierne bruger denne mulighed.

Folketingets opgaver

Folketinget vedtager love

Folketingets primære opgave er at vedtage love, da Folketinget (sammen med regeringen) er den lovgivende magt i Danmark. Lovgivningsarbejdet består i at diskutere, behandle og i sidste e...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind