Genregulering

Biologi A + Biotek A.

Kroppens proteinproduktion reguleres hele tiden

Genregulering indebærer, at levende organismer løbende kan "tænde" og "slukke" for bestemte gener i bestemte celler. På den måde dannes kun de proteiner, som hver enkelt celle har brug for.

Geregulering finder sted, fordi f.eks. menneskekroppens celler ikke danner protein ud fra alle deres gener. Kropsceller er hver især meget specialiserede til at udføre bestemte opgaver – f.eks. til at indgå i leveren, nervesystemet, huden, blodet osv. Derfor danner cellerne kun de proteintyper, som er relevante for deres opgave i kroppen.

Desuden er der forskel på, hvilke proteiner celler danner på forskellige tidspunkter. Nogle proteiner dannes udelukkende i en bestemt periode af en organismes liv, mens andre kun produceres, når organismen er i en bestemt tilstand – f.eks. under sult eller i parringstiden.

Geners aktivitet reguleres på alle niveauer fra DNA til protein

Genregulering sikrer, at kun den ønskede mængde af et bestemt protein dannes i en bestemt celle. Reguleringen kan foregå på ethvert af de trin, som indgår i oversættelsen af DNA til færdigt protein:

  • Transkriptionen af DNA til præ-mRNA
  • Splejsningen af præ-mRNA til færdigt mRNA
  • Eksporten af mRNA fra cellekernen til cytoplasma
  • Translationen af mRNA til en aminosyrestreng
  • Foldningen af aminosyrestrengen til et færdigt protein

Figur 1 opridser de forskellige niveauer, som geners aktivitet reguleres på. På resten af denne side kan du læse om de forskellige reguleringsmekanismer, du skal kende til på Biologi A.

 
Figur 1. Regulering af geners aktivitet kan ske på alle stadier i proteinsyntesen. Kilde: ArneLH / CC BY 3.0. Link: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gene_expression_control.png

Regulering af transkriptionen

Transkriptionen af DNA til præ-mRNA reguleres på to forskellige måder:

  • Tilgængeligheden af bestemte gener justeres.
  • Mængden af specielle transkriptionsfaktorer justeres.

Herunder gennemgår vi, hvad du skal vide om hver af de to reguleringsmekanismer.

DNA'ets tilgængelighed reguleres af histoner

I cellen findes DNA'et samlet kromosomer. Inden for hvert kromosom er DNA'et oprullet omkring en række forskellige proteiner. Denne struktur betyder bl.a., at DNA'et fylder meget mindre i cellekernen. DNA'et og disse strukturproteiner kaldes tilsammen for kromatin.

I kromatinet skal du kende...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Genregulering

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.