Økotoksiko­logi

Biologi A.

Økotoksikologi handler om miljøgifte

Emnet økotoksikologi handler om stoffer, som er fremmede i miljøet, og som kan skade levende organismer. Stofferne kan være akut giftige for organismerne, hvilket betyder, at én enkelt påvirkning med en mindre dosis er nok til at skade organismen eller forstyrre dens funktioner. Andre stoffer er langsomtvirkende og udretter skade som følge af længere tids påvirkning. Det gælder f.eks. kræftfremkaldende stoffer, mutagene stoffer (dvs. mutationsfremkaldende stoffer) eller hormonforstyrrende stoffer.

Skadelige stoffer i miljøet kan komme ind i levende organismer gennem huden, ved indånding eller ved indtagelse. Der findes også skadelige stoffer, der ødelægger organismers ydre strukturer – f.eks. syreregn.

Nederst på siden kan du læse en kort gennemgang af de typer af miljøgifte, som man oftest arbejder med i Biologi-undervisningen. Inden da vil vi opridse, hvad du skal vide om miljøgiftes kemiske egenskaber og deres virkning i levende organismer. 

Miljøgifte er ofte svært- eller ikke-nedbrydelige

Mange miljøgifte nedbrydes kun meget langsomt i naturen. Man siger indimellem, at disse stoffer har en høj persistens. Stoffer med en høj persistens kan således være til stede i miljøet i mange år, selv hvis udledningen af stofferne er ophørt. Nogle skadelige stoffer, f.eks. tungmetaller, er grundstoffer og nedbrydes derfor slet ikke i naturen.

Nogle miljøgifte ophobes gennem fødekæden

Ud over at mange miljøgifte kun nedbrydes langsomt, er mange af stofferne desuden fedtopløselige. Et fedtopløseligt giftstof kan...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Økotoksikologi

[1]
Bedømmelser
  • 19-03-2019
    Givet af 3.g'er på STX
    Fine noter