Økotoksiko­logi

Biologi A + Biotek A.

Her er vores kompendium om økotoksikologi. 

Økotoksikologi handler om giftigheden af fremmede stoffer i miljøet. Kompendiet gennemgår bl.a., hvordan stoffer ophobes i levende organismer og gennem fødekæden ved hhv. bioakkumulation og biomagnifikation

Du kan også læse om, hvordan man angiver stoffers giftighed vha. målene LC50 og LD50. Vi gennemgår også, hvordan man fastsætter grænseværdier for giftstoffers forekomst i miljøet, og hvordan cocktaileffekt kan gøre det kompliceret at vurdere stoffers giftighed i kroppen. 

Endelig gennemgår vi, hvad hormonforstyrrende stoffer er, og hvilke miljøgifte du typisk kan komme til at arbejde med i Biologi eller Bioteknologi.

Her kan du læse et uddrag fra siden om cocktaileffekt

Additiv effekt ses f.eks., hvis der er flere ensartede giftstoffer til stede i miljøet. Forskellige østrogenlignende stoffer i miljøet kan f.eks. påvirke organismer på samme måde og derfor have en additiv effekt.

Antagonistisk eller synergistisk effekt ses, hvis forskellige stoffer i miljøet påvirker hinanden kemisk og gør hinandens virkning svagere eller kraftigere.

Cocktaileffekt er vanskeligt at analysere

Et meget stort antal forskellige stoffer findes i vores omgivelser. Cocktaileffekten er derfor ofte mere interessant end hvert enkelt stofs isolerede effekt, hvis man gerne vil vide noget om den reelle påvirkning af miljøets organismer. 

Cocktaileffekten er dog ofte den eneste effekt, vi reelt kan måle. Det er meget vanskeligt at fastslå påvirkningen fra ét bestemt giftstof, hvis man undersøger levende organismer i deres naturlige miljø, hvor organismerne er påvirket af mange forskellige stoffer på én gang. Det er også svært at finde ud af, hvordan...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Økotoksikologi

[4]
Bedømmelser
 • 22-06-2021
  Givet af 3.g'er på STX
  Super fin inspiration
 • 19-03-2019
  Givet af 3.g'er på STX
  Fine noter
 • 12-09-2023
  Givet af 2.g'er på STX
 • 29-09-2020
  Givet af 3.g'er på STX