Athen

Den athenske polis

Athen var en stor og meget dominerende polis (bystat) i antikkens Grækenland. Dens landområde var halvøen Attika, og den rummede ca. 300.000 indbyggere i 400-tallet fvt.

Kort over bystaten Athen i antikken.

Samfund og kultur

Antikkens Athen var en driftig handelsby og et dynamisk samfund med stor udvikling. Bl.a. den politiske udvikling, der førte til dannelsen af verdens første demokrati. Herfra blev den demokratiske samfundsform udbredt til andre bystater. Det er også fra Athen, vi har fænom…

...

Athens demokrati i antikken

Athen var det førende demokrati i antikken, og når man taler om demokrati i datiden, er det næsten altid Athen, det drejer sig om. Demos betyder folk, og kratos betyder styre. Demokrati betyder altså ‘folkestyre’.

Demokratiets oprindelse

Man plejer at sige, at demokratiet i Athen blev indført omkring år 500 fvt, men det var en længere proces.

I 600-tallet fvt. var Athen et aristokrati, hvor den adelige overklasse styrede staten. Første skridt mod demokrati var, at politikeren Solon i 594 fvt. udarbejdede nogle love, som skulle dæmpe interne stridigheder i byen. Han gav bønderne gældsfritagelse og mulighed for politisk indflydelse, og han inddelte borgerne i fire formueklasser. De højeste formueklasser havde flest politiske rettigheder, mens de laveste havde færrest. Det var dog stadig kun aristokraterne, som kunne være embedsmænd, og de sad derfor fortsat på det meste af magten.

Efterhånden blev de laveste formueklasser tildelt flere rettigheder. Og i 507 fvt. fik politikeren Kleisthenes indført nogle reformer, der betød, at næsten alle borgere fik ret til at være embedsmænd og deltage i de politiske råd. Almindelige folk fik således mulighed for virkelig at påvirke beslutningsprocesserne i staten. Dermed var demokratiet indført, og det blev stadfæstet i 487 fvt, hvor også de fattigste borgere fik adgang til råd og poster.

Selvom borgerne var et mindretal på ca. 35.000 ud af en befolkning på ca. 300.000, var udviklingen af demokratiet en næsten revolutionerende begivenhed. Selve det at almindelige folk kunne have væsentlig politisk indflydelse og lede en stat var no…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind