Athenernes statsforfatning / Den gamle oligark / Kritik af Athens demokrati

Kilder med titlerne “Athenernes Statsforfatning”, “Den gamle oligark” og “Kritik af Athens demokrati” er uddrag fra samme tekst. Derfor har vi lavet en samlet hjælp til at analysere teksten som historisk kilde:  

Analysehjælp til “Athenernes Statsforfatning” / “Den gamle oligark” / “Kritik af Athens demokrati” som historisk kilde.

Hjælpen er målrettet at arbejde med teksten i Historie (man bruger også teksten i Oldtidskundskab).