Sparta

Her forklarer vi om bystaten Sparta, der sammen med Athen dominerede antikkens Grækenland. Du finder også en sammenligning af de to poliser (bystater). 

...

Samfund, styreform og historie

Bystaten Sparta bredte sig ud over det meste af halvøen Peloponnes og var den geografisk største polis i Grækenland (se kort). Det var en konservativ og dybt traditionsbunden militærstat, der adskilte sig fra de øvrige græske poliser. Staten var ledet af et 30-mandsråd, bestående af spartanere over 60 år, og forfædrenes love og skikke blev fulgt meget nøje.

Styreformen var oligarki, som vil sige, at en lille elite havde den politiske magt, nemlig 30-mandsrådet. Dette styre kaldes også nogle gange aristokrati, som næsten er det samme. Der var dog også en folkeforsamling, hvor borgerne mødtes, men den havde mest den funktion at bekræfte og vedtage 30-mandsrådets forslag.

Styret i Sparta bestod desuden af to eforer og to konger, som var medlemmer af 30-mandsrådet. Eforerne var embedsmænd, som stod for den daglige drift af staten. Kongerne var ikke konger i normal forstand. De var…

...

Sammenligning af Athen og Sparta

Spartanerne udviklede ikke nogen litteratur, og derfor er der ikke nær så mange kilder til deres samfund som til athenernes. Vores viden om Sparta stammer udelukkende fra andre grækere, og der er meget, vi ikke ved. Det er dog muligt at lave en overordnet sammenligning af Sparta og Athen, hvilket vi gør her. Vi ser på rivaliseringen mellem dem og på deres mange forskelle.

Rivaliseringen 

Sparta og Athen var de to stærkeste og mest betydningsfulde bystater i antikkens Grækenland. De var rivaler og på mange måder hinandens modsætninger. De havde helt forskellige måder at indrette samfundet på, forskellige styreformer og kunne ikke enes om ret meget. Sparta havde en uhyre stærk landhær, mens Athens største styrke lå i flåden og den økonomiske magt.

De samarbejdede i perserkrigene, da perserne angreb Grækenland i 490-479 fvt., og de viste stor samlet styrke ved at besejre perserne. Men ellers var de konkurrenter og udkæmpede en voldsom krig i 431-404 fvt, kaldet den peloponnesiske krig. Den handlede ikke kun om magt, men også om, hvilken sa…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind