Introduktion

I dette indledende afsnit kan du læse lidt om forskellen på analyse (analysis) og fortolkning (in…

...

Analyse vs. fortolkning (analysis vs. interpretation)

Før vi påbegynder vejledningen nævner vi kort to centrale begreber, som bruges i arbejdet med tekstanalyse i både dansk og engelsk.

I denne v…

...

Fokuseret analyse

I denne analysemodel viser vi dig en lang række punkter, som kan være relevante at komme ind på, når du skal analysere en short story. Afhængig af den specifikke tekst du arbejder med, kan der dog være stor forskel på, hvor meget tid du bør bruge på de enkelte dele. Hverken til mundtlig eller skriftlig eksamen kan du nå at gå i dybden med samtlige punkter i en analysemodel, så derfor er du nødt til at vælge dit fokus.

I nogle tekster kan miljøet (the setting) f.eks. have meget stor betydning, så her vil det være en god idé at bruge forholdsvis meget tid på dette punkt. Andre gange er det måske mindre vigtigt, og du kan så med fordel lægge dit fokus et andet sted. Det er vigtigt at forstå, at ikke alle punkter nødvendigvis skal med i …

...

Sammenhængende analyse

For overskuelighedens skyld behandler vi de enkelte punkter i denne analysemodel hver for sig. Du skal dog være opmærksom på, at der sagtens kan være sammenhænge mellem de forskellige punkter i analysen, som kan være vigtige at få beskrevet, og som samtidig kan være med til at skabe en rød tråd i din opgave eller præsentation.

F.eks. vil der i en short story om apartheid i Sydafrika ofte være nogle vigtige sammenhænge mellem tekstens miljø (setting) og dens hovedtemaer (main themes). Er der meget dialog i teksten, vil tekstens sprog (language) ofte kunne kobles til personkarakteristikken (characteri…

...

Citater og henvisninger

Når du analyserer en short story er det vigtigt, at du kan dokumentere din analyse med eksempler fra teksten. Det kan i nogle tilfælde være tilstrækkeligt med henvisninger til bestemte afsnit, men hvis du har en særlig vigtig pointe, kan du også inddrage et eller flere citater direkte i din opgave eller præsentation. Ved at inddrage relevante citater viser du, at du kan argumentere for din fortolkning af teksten.  

Husk at citater også bør inddrages ved en mundtlig præsentation. Her er det normalt en god idé at læse et par centrale citater højt fra den tekst, som du har analyseret, efterhånden som de bliver relevante i din præsentation (især til eksamen bør du sørge for at have markeret citaterne tydeligt under forberedelsen, så du ikke skal bruge tid på desperat at løbe teksten igennem inde ved eksamensbordet!). Mange af de følgende principper for god brug af citater gælder stadigvæk i forhold til mundtlige præsentationer.

Det er altid en god idé at spejde efter citater allerede ved første gennem…

...

Om short story-genren

En novelle (short story) er et eksempel på en fiktionstekst (fiction text/fictional text).

Mere specifikt er en novelle (short story) en kort fortælling, der typisk koncentrerer sig om ét kort handlingsforløb eller nogle få situationer, i modsætning til en roman (novel), som lettere kan have sideløbe…

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind