Sprog (Language)

Introduktion til sprog

Sprog er en meget bred kategori og det vil sjældent være relevant at komme ind på alle de ting, som vi nævner her. Det er vigtigt at fokusere på de dele, som du kan koble sammen med andre elementer af din analyse. Har forfatteren f.eks. valgt en særlig type adjektiver til at skabe tekstens stemning (atmosphere)? Taler nogle af personerne med en særlig dialekt (dialect)?

Man kan også se på, hvilken grammatisk tid (tense) teksten er skrevet i. Ofte vil historien være skrevet i enten nutid (present tense) eller datid (past tense), men man kan også være ude for, at den grammatiske tid ændrer sig pludseligt i løbet af historien. Hvis tiden skifter fra nutid til datid i en længere passage, så kan det være tegn på f.eks. flashback.

Når man vil beskrive den generelle grammatiske tid i en tekst – den tid ’handlingen foregår i’ – kan man bruge begrebet centraltid (main tense). En tekst kan godt f.eks. have nutid som centraltid, selvom der kommer enkelte afsnit i datid.

”Marjorie blames the school. They obtained her name from a list…”

The main tense of “Serrusalmus” by Lesley Glaister is present tense.  The occasional flashbacks and other shifts to past tense only serve to tell us about the events that occurred before the story started, such as the history of Marjorie’s lonely existence and her history of abuse at the hands of Mick.

Ordvalg (Choice of words)

I arbejdet med teksten kan det være relevant at komme ind på, hvilke ord forfatteren bruger. På et overordnet plan kan man se på, om sproget er simpelt eller komplekst. Er der brugt mange svære ord, eller er det relativt let at forstå?

Hvis man arbejder med en ældre short story, kan det også give mening at komme ind på, hvordan sproget evt. afspejler perioden, hvor teksten blev skrevet. Er der brugt ord eller begreber, som ikke længere er udbredte, eller som har ændret betydning? I så fald skal du naturligvis være opmærksom på dette i din analyse. Et ord der ofte skaber forvirring er f.eks. ”gay”, som i ældre tekster normalt betyder ”happy and carefree”, men som i moderne sammenhæng næsten udelukkende bruges i betydningen ”homosexual”.

Arbe...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind