Personkarakteristik (Characterization)

Introduktion til personkarakteristisk

Personkarakteristik vil næsten altid være en central del af en short story-analyse. Du behøver sikkert ikke karakterisere alle personer i historien, men du bør normalt prøve at komme i dybden med tekstens vigtigste personer. Det er op til dig at vurdere, hvem de personer er.

Når man arbejder med tekstens personer bruger man begrebet hovedperson (main character) om den vigtigste person, som handlingen har fokus på at følge. En tekst kan godt have flere hovedpersoner, hvis flere personer er lige centrale for handlingen. Du kan også bruge begrebet protagonist, som har samme betydning. Hvis du bruger dette begreb om hovedpersonen, kan du også inddrage begrebet antagonist, som dækker over en person i teksten, som prøver at modarbejde hovedpersonen (hvis der er sådan en).

Bipersoner kaldes typisk minor characters. De står ikke i centrum for fortællingen ligesom hovedpersonen, men kan påvirke hovedpersonen og handlingen i en bestemt retning.

Selvom vi nedenfor inddeler vores guide i fire underpunkter for at gøre den overskuelig, så husk at selve din personkarakteristik (characterization) skal ende med at være en samlet tekst eller præsentation, hvor du ser på personen som helhed. Som altid kan de fire punkter desuden være mere eller mindre relevante, afhængig af hvilken short story du arbejder med. F.eks. giver det naturligvis ikke mening at kigge på forholdet mellem personerne, hvis der kun er en person i din short story!

Husk: Det er særlig vigtigt, at du underbygger din personkarakteristik med henvisninger og evt. citater.

Ydre personkarakteristik (Outer characterization)

Under dette punkt undersøger du, hvordan forfatteren præsenterer personens ydre. Du har her fokus på de ting, som man kan ”se”, hvis man betragter person...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind