Analyse

På de følgende sider hjælper vi dig med at analysere digtet ”Aarhundredet”, skrevet af Emil Bønnelycke i 1918.

Først finder du en række arbejdsspørgsmål, som vi anbefaler dig at svare på, inden du læser vores analyse. Du kan finde svarene på de følgende sider, hvor vi kommer omkring alle de punkter, som normalt indgår i en digtanalyse. Skal du skrive en opgave eller holde oplæg om digtet, er det en god idé at du udvælger nogle enkelte af punkterne, som kan bindes sammen i forhold til den vinkel, du har valgt.

Derefter ser vi nærmere på genretræk i ”Aarhundredet”. Vi analyserer også digtets opbygning ved at undersøge både den indre og den ydre komposition. Desuden forklarer vi betydningen af den frie form og sprogets hektiske rytme.

Så analyserer vi digtets billedsprog, som er præget af metaforer og personifikationer. Digtet benytter sig også af andre sproglige virkemidler som fx gentagelser, opremsninger, modsætninger og besyngelser. Vi kommer også omkring digtets sproglige stil, som er høj og bombastisk.

Vi analyserer digtets fortælleteknik og forklarer, hvordan det lyriske jegs subjektive perspektiv farver teksten. Vi kommer afslutningsvis ind på digtets begejstrede miljøbeskrivelse.

Digtanalyse

Denne analysemodel er tænkt som en hjælp til dig, der skal analysere et digt. Den kan bruges som inspiration til analyse og fortolkning af alle typer af digte, og den er god at benytte både til lektier, opgaveskrivning og eksamen.