SRP om identitetsdannelse i det senmoderne samfund

  • STX 3.g
  • SRP (Samfundsfag A, Dansk A)
  • 12
  • 24
  • 8287
  • PDF

SRP om identitetsdannelse i det senmoderne samfund

Her ser du et eksempel på et SRP (studieretningsprojekt) om identitetsdannelse i det senmoderne samfund, som er udarbejdet som et 12-tals eksempel af Studienet. Opgaven er skrevet i fagene Samfundsfag A og Dansk A og tager udgangspunkt i rapporten "Når det er svært at være ung i DK" og digtet "Nike" af Caspar Eric.

Opgaveformulering

Hovedspørgsmål:
Er identitetsdannelse i det senmoderne samfund præget af en høj grad af frihed?

Underspørgsmål:
– Redegør for senmoderniteten og relevant teori om det senmoderne samfunds identitetsdannelse.
– Analyser Center for Ungdomsforsknings rapport ”Når det er svært at være ung i DK” med udgangspunkt i sociologisk teori. Giv herefter en analyse og fortolkning af ”Nike” af Caspar Eric fra 2015 med fokus på fremstillingen af identitetsdannelse.
– Diskuter graden af frihed i identitetsdannelsen i det senmoderne samfund med udgangspunkt i ungdomsforskningen og det litterære værk.

Studienets kommentar

Du kan bruge eksemplet her som støtte til dit eget arbejde med SRP. Eksemplet er skrevet og opbygget, så det lever op til de nyeste krav for SRP. Du kan blandt andet læse vores resumé af opgaven.
Du kan sagtens få meget ud af opgaven, selvom du har valgt at skrive om andre emner eller i andre fag. Den giver dig nemlig en idé om, hvordan du kan opbygge dit eget SRP og udforme de enkelte afsnit. Samtidigt viser den dig helt konkret, hvordan du kan undersøge et emne ved hjælp af metoderne i to forskellige fag og koble resultaterne sammen i din diskussion.
Til sidst i eksemplet har vi indsat et afsnit med proceskommentarer. Her kan du læse om de tanker der lå bag emne, materialer og metoder. Vi forklarer også lidt om tankerne bag analyseafsnittene. Dette afsnit kan give dig et indblik i nogle tanker, som du også bør gøre dig, når du skal skrive SRP .

Se SRP-bogen for mere hjælp til studieretningsprojektet.

Vi har også meget mere hjælp til Giddens' teori om identitetsdannelse i vores kompendium om Giddens.

Indhold

Indledning 2
Redegørelse 2
– Generelle præmisser for identitetsdannelse i det senmoderne samfund 2
– Anthony Giddens' karakteristik af senmoderniteten 3
– Erving Goffman om identitetsdannelse og stigmatisering 4
Analyse 5
– Analyse af ”Når det er svært at være ung i DK” 5
– – Unge om kroppen og det ydre 6
– – Unge om seksualitet 8
– Digtanalyse af Nike af Caspar Eric 9
– – Fortælleteknik 9
– – Sprog og sproglige virkemidler 11
– – Nike som gennemgående symbol i digtet 12
– – Motiv og tema 14
– – Samlet fortolkning af Nike 15
Diskussion 16
Konklusion 18
Litteraturliste 20

Uddrag

Indledning

Vi lever i en tid, hvor der sker mange forandringer i samfundet. Ser man bare 100 år tilbage, var levevilkårene ekstremt anderledes, end de er i dag, og udviklingen har påvirket os på godt og på ondt. Udviklingen mod det, der kaldes det senmoderne samfund, har blandt andet betydet bedre sundhed og mere uddannelse til alle, og udviklingen har betydet, at verden nu føles meget mindre. De nye vilkår har forandret hele den måde, vi skaber vores identitet på, og med det senmoderne samfund følger også en forestilling om, at der er en høj grad af frihed til at danne sin identitet. Hvis vi vil skabe det bedst mulige samfund for hinanden, er det værd at være bevidst om præmisserne for identitetsdannelsen. En lang række sociologer har længe arbejdet med at karakterisere det senmoderne samfund, men der er forskel på, hvor positive de er, når det kommer til spørgsmålet om præmisserne for identitetsdannelse. For er identitetsdannelsen i det senmoderne samfund egentlig præget af en høj grad af frihed? Dette spørgsmål undersøges gennem arbejde med relevant statistik og litteratur i dette studieretningsprojekt.

Studieretningsprojektet redegør for senmoderniteten og relevante teorier om identitetsdannelse i det senmoderne samfund. Derefter bruges kvantitativ analyse i samfundsfag til at analysere udvalgte tabeller fra Center for Ungdomsforsknings rapport ”Når det er svært at være ung i DK” med udgangspunkt i de sociologiske teorier. I dansk bruges analyse og fortolkning som metode. Det litterære værk ”NIKE” af Caspar Eric fra 2015 analyseres med fokus på, hvordan jegets identitet og identitetsdannelse fremstilles. Endelig diskuteres graden af frihed under identitetsdannelsen i det senmoderne samfund. Det sker gennem en sammenligning af de sociologiske teorier og de tendenser, der fremkommer gennem analysen af ”NIKE” og ”Når det er svært at være ung i DK”... Køb adgang for at læse mere

SRP om identitetsdannelse i det senmoderne samfund

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.