SRP: Kropsidealer i det senmoderne samfund

 • STX 3.g
 • SRP (Samfundsfag B, Engelsk A)
 • 12
 • 25
 • 8299
 • PDF

SRP: Kropsidealer i det senmoderne samfund

SRP om kropsidealer i det senmoderne samfund, i fagene engelsk A og samfundsfag B

Opgaven besvarer hvordan kropsopfattelsen og identitetsdannelsen bliver påvirket af overgangen til det senmoderne samfund. Dette undersøges ud fra teorier af Anthony Giddens, Thomas Ziehe og Bourdieu.

I opgaven indgår en analyse og fortolkning af Laurie Andersons roman "Wintergirls", samt en diskussion af den sociale baggrunds rolle for identitetsdannelsen med inddragelse af Kimberlys tekst "Gabby, you're sooo skinny".

Du kan få hjælp til det senmoderne samfund i vores kompendium om emnet.. Vi har også kompendier om Giddens teori og begreber samt Ziehes reaktioner på det senmoderne samfund.

Lærers kommentar

Ingen yderligere kommentarer end at karakteren var 12.

Studienets kommentar

En flot analyse af Wintergirls og "Gabby, you're sooo skinny"!
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

1. Indledning
1.2 Overgangen til det senmoderne samfund
1.3 Anthony Giddens' teorier
Et dynamisk samfund
Øget refleksivitet og selvdannelse
1.4 Thomas Ziehes teorier
Subjektivisering
Ontologisering
Potensering
1.5 Pierre Bourdieus teorier
Felter
Habitus
Kapitaler
Symbolsk vold
2 Analyse og fortolkning af Laurie Halse Andersons Wintergirls
3. Diskussion af familien og den sociale baggrunds rolle for identitetsdannelsen
4. Konklusion
5. Litteraturliste

Uddrag

Indledning

Udviklingen af det senmoderne samfund, har medført at individet ikke længere lever efter faste traditioner, normer og værdier. Det har sat nye rammer for den enkeltes identitetsdannelse, da der er flere valg der skal træffes, hvilket danner et større refleksivitetsgrundlag. Som et resultat af samfundsudviklingen, er der et øget fokus på identitetsdannelsen og det enkelte individ står med spørgsmålet ”Hvem er jeg?”. Ved at reflektere og spejle sig i omgivelserne, former individet kroppen så den bliver et identitetsmæssigt udtryk, der stemmer overens med samfundets idealer. Hvad der ligger til baggrund for den adfærdsudvikling individet gennemgår ved overgangen til det senmoderne samfund, undersøges ud fra Athony Giddens, Thomas Ziehe og Bourdieus teorier om identitetsdannelse. Endvidere vil der gennem en analyse og fortolkning af Laurie Halse Andersons ”Wintergirls” fra år 2009, skabes en sammenhæng mellem de præsenterede teorier og romanen. I forlængelse af heraf, diskuteres hvilken rolle familien og den sociale baggrund spiller for identitetsdannelsen, med inddragelse af Kimberly Kirbergers tekst ”Gabby, You're Sooo Skinny” fra år 1997... Køb adgang for at læse mere

SRP: Kropsidealer i det senmoderne samfund

[1]
Bedømmelser
 • 10-01-2017
  Givet af 2.g'er på STX
  Super velskrevet opgave!