SRP: Selviscenesættelse i det senmoderne samfund

  • STX 3.g
  • SRP (Dansk A, Samfundsfag A)
  • 12
  • 27
  • 6560
  • PDF

SRP: Selviscenesættelse i det senmoderne samfund

Dette SRP indeholder en redegørelse for selviscenesættelse og identitetsdannelse i det senmoderne samfund. Teorier fra Anthony Giddens, Ulrich Beck og Erving Goffman bruges til dette. Endvidere en sociologisk analyse af "Den som blinker er bange for døden" af Knud Romer.

Du kan læse mere om det senmoderne samfund i vores kompendium om samme emne. Hvis du gerne vil have hjælp til at forstå Giddens, så har vi også et kompendium om ham. Vi har også et kompendium om Ulrich Beck.

Opgaveformulering

Faglig opgaveformulering: Identitetsdannelse og selviscenesættelse i det senmoderne samfund.
1. En redegørelse for identitetsdannelse og selviscenesættelse i det senmoderne samfund.
2. En litterær såvel som sociologisk analyse af Knud Romers roman ”Den som blinker er bange for døden”.
3. En diskussion og vurdering af fordele og ulemper ved selviscenesættelsen i det senmoderne samfund.

Indhold

Titelblad 2
Abstract 3
Indholdsfortegnelse 4
Indledning 5
Metode 5
Identitetsdannelse og selviscenesættelse i det senmoderne samfund 6
• Fra traditionelt til senmoderne samfund 6
• Identitetsdannelse og selviscenesættelse 9
Analyser af ”den som blinker er bange for døden” 12
• Litterær analyse 12
• Sociologisk analyse 16
Fordele og ulemper ved selviscenesættelsen i det senmoderne samfund 17
Konklusion 21
Litteraturliste 23
• Litteratur/Bøger 23
• Artikler 23
• Internetsider 24
Bilag 25
• Bilag 1. 25
• Bilag 2. 25
• Bilag 3. 26
• Bilag 4. 26
• Bilag 5. 27

Uddrag

Indledning

Samfundet har ændret sig radikalt siden det traditionelle samfund i 1700-tallet. Man er gået fra en cyklisk livsopfattelse med fastlagte traditioner og normer til, at leve i mere individuelle og frie sammenhænge. Det ændrede samfundsperspektiv har sat nye rammer for identitetsdannelsen, som i højere grad er blevet et individuelt konstrueret projekt. Den sociale mobilitet er øget og der opstilles dermed langt flere valg for det enkelte individ, hvilket fører personen ud i nogle refleksive processer. Disse valg skaber ikke blot en frihed for individet, men også en forvirring og angst for at vælge forkert, hvilket i mange tilfælde fører til selviscenesættelser. I det senmoderne samfund skabes altså en ny social karakter, hvor selvforståelse og identitet er fleksible og revideres afhængigt af...

Metode

Denne opgave er udarbejdet i fagkombinationen samfundsfag og dansk, hvilket resulterer i, at der er brugt udvalgte metoder og teorier fra de to fag, til at give en afrundet besvarelse af opgavens problemstillinger. Fra danskfaget bruges humaniora og hermeneutisk metode, idet der foretages en litterær analyse af en roman. Det er dermed det sproglige stofområde der fokuseres på. Fra samfundsfag bruges induktiv metode, idet forskellige teoretikeres teorier understøtter redegørelsen for identitetsdannelse og...

Identitetsdannelse og selviscenesættelse i det senmoderne samfund

Fra traditionelt til senmoderne samfund
Det traditionelle samfund foregik ca. mellem 1750 og 1850. Dette samfund var et landbrugssamfund, hvor man levede af jorden og boede i små landsbyer. Det traditionelle samfund var styret af traditioner og sædvaner . Samfundets fastlagte normer spillede en stor rolle i det daglige liv og det normstyrede menneske var således en forudsætning for et velfungerende traditionelt samfund. Samfundet var opstillet meget hierarkisk, såvel i familien, som i hele samfundet, var der altså et tydeligt hierarki og ens rang i dette hierarki spillede derfor en stor rolle. Man havde en cyklisk livsopfattelse, hvilket resulterede i en... Køb adgang for at læse mere

SRP: Selviscenesættelse i det senmoderne samfund

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.