SRP om Sociale Kompetencer i det Senmoderne Samfund

 • STX 3.g
 • SRP (Samfundsfag A, Dansk A)
 • 12
 • 32
 • 12730
 • PDF

SRP om Sociale Kompetencer i det Senmoderne Samfund

SRP Opgaven om Sociale Kompetencer i Det Senmoderne Samfund indeholder en redegørelse for den senmoderne identitetsdannelse.

Du kan læse mere om det senmoderne samfund i Studienets kompendium om det senmoderne samfund.

Dernæst giver den en analyse af 3 senmoderne noveller.

Til slut er der diskuteret hvorvidt fællesskabet er truet i vores samfund idag.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

0.0 Abstract S. 1
1.0 Indledning S. 3

2.0 Begrebsafklaring S. 4
2.1 Social kompetence S. 4
2.2 Det senmoderne samfund S. 4

3.0 Den senmoderne identitetsdannelse S. 5
3.1 Globaliseringen og medierne S. 6
3.2 Aftraditionalisering og udlejring af det sociale S. 7
3.3 Individualisering S. 8
3.4 Arbejdsmarkedet og det fleksible menneske S. 9
3.5 Samværet og de sociale kompetencer S. 10

4.0 Litteraturen og de sociale kompetencer i senmoderniteten S. 13
4.1 ”Grønt lys” af Pia Juul S. 14
4.2 ”En flinker fyr” af Pia Juul S. 15
4.3 ”Sofus er læge og mor er syg” af Jens Blendstrup S. 16
4.4 En onsdagsmorgens pludselige flæben” af Jens Blendstrup S. 17
4.5 Skildring af sociale kompetencer i novellerne S. 18

5.0 Er fællesskabet og solidariteten truet? S. 20
5.1 Efterspørgslen og manglen på social kompetence S. 20
5.11 Arbejdsmarkedet S. 20
5.12 Uddannelsessystemet S. 22
5.13 Blandt børn og unge S. 22
5.2 Behovet og manglens konsekvens S. 23
5.3 Samfundets endelige forfald? S. 24

6.0 Konklusion S. 26

Uddrag

”Social kompetence handler om samliv mellem individer og om at gøre samlivet så godt som muligt. Det indebærer, at vi som mennesker har et ansvar for os selv, for de mennesker, som vi har omkring os og møder i forskellige sammenhænge, for miljøet dér hvor vi bor, for det samfund vi er medlemmer af, og til sidst for vores fælles verden”.

Ovenstående definition af fænomenet 'social kompetence', giver det ultimative billede på et solidarisk fællesskab mellem individet, de andre og samfundet. Vi skal respektere og tage hensyn til hinanden, fungere med hinanden og det skal ikke bare gøres godt, men gøres 'så godt som muligt'. Vi har et ansvar overfor os selv, overfor andre, over for det overordnede samfund og overfor hele verdenssamfundet i sin helhed.

I det senmoderne samfund vi lever i, er utrolig meget dog under forandring. Faktorer som f.eks. individualisering, globalisering, aftraditionalisering, massemedier samt arbejdsmarkedets vilkår påvirker menneskeheden, og når disse påvirker det enkelte individ og dettes liv og identitet, ville det være urealistisk, hvis ikke også det sociale samspil og dermed også de sociale kompetencer undergik selv samme påvirkning.

På trods af ovenstående problematik lever vi i et samfund, hvor sociale kompetencer bliver efterspurgt på arbejdsmarkedet, i uddannelsessystemet og blandt børn og unge. Udover dette behandles begrebet flittigt i medierne og optager helt generelt stor opmærksomhed.

På baggrund af dette kan man undres over om denne definition af begrebet 'social kompetence', altså at fungere sammen og alt hvad dette indebærer, og endda gøre det 'så godt
som muligt' overhovedet er muligt i et samfund som vores? Kan det lade sig gøre at fastholde solidaritet og fællesskab med alle de nyfremkomne samfundsmæssige faktorer, der gør sig gældende i det senmoderne samfund? Og hvad er det præcis, der i dag påvirker os og vores identitetsdannelse samt vores sociale kompetencer og relationer? Mangler vi virkelig social kompetence i det senmoderne samfund eller føler vi det blot?... Køb adgang for at læse mere

SRP om Sociale Kompetencer i det Senmoderne Samfund

[9]
Bedømmelser
 • 23-09-2010
  Rig på inspiration til andre, der overvejer at skrive i det samme emne.
 • 24-11-2011
  Helt fin opgave dog med få mangler.................
 • 12-03-2014
  super god opgave og god hjælp
 • 02-12-2012
  SRP-aflveringen var en god inspiration