SOP om LEAN i VØ A og Engelsk A

SOP om LEAN i VØ A og Engelsk A

Her finder du et SOP, som omhandler brugen af LEAN management i en virksomhed. SOP'et er skrevet i 2015. Projektet søger at finde frem til hvilke forhold der skal være til stede, for at implementeringen af LEAN bliver en succes i amerikanske virksomheder. Svaret på dette søges gennem en beskrivelse af LEAN management samt en beskrivelse af to virksomheder, som har anvendt LEAN. Hernæst er der udarbejdet en række kulturelle analyser med fokus på forretningskulturen i USA.

Opgaveformulering

1. Gør kort rede for Lean-begrebet og udarbejd en virksomhedsbeskrivelse af to amerikanske virksomheder, der anvender Lean.
2. Analysér den amerikanske kultur og Lean-kulturen med henblik på at afklare årsager til, at implementering af Lean kan være udfordrende for virksomheder.
3. Diskutér, hvilke forhold der er de vigtigste for, at implementeringen af Lean bliver en succes.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract 2
Indledning 4
Metode 4
Kilder 5
Hvad er lean 6
Virksomhedsbeskrivelse af 2 virksomheder som benytter lean 10
John deere 10
X-corp 10
Kulturelle analyser 11
Amerikansk forretningskultur 11
Lean kulturen 15
Forskelligheder og ligheder i kulturene 16
Forskelle I den interne virksomhedskultur 17
Udfordringer ved at implementere lean 19
2 eksempler på lean implementering 21
John Deere 21
X-corp 22
Diskussion omkring vigtige forhold for at lean implementering bliver en succes I amerikanske virksomheder 24
Litteraturliste 27

Uddrag

Indledning:
Siden bogen ”The machine that changed the world” udkom i 1990, har den japanske Lean filosofi taget forretningsverdenen med storm. Lean, som startede hos Toyota i Japan, har spredt sig til virksomheder i hele verden. Men Lean er en helt ny måde at drive forretning på. En helt ny forretningskultur, som ikke minder om nogen anden kultur i vesten. Så hvordan kan amerikanske virksomheder bruge denne filosofi. Og hvile udfordringer skal overkommes, for at Lean kan blive en succes. Det spørgsmål vil jeg i denne opgave besvare.

Følgende opgave vil starte med at give en introduktion til hovedprincipperne i Lean filosofien. Derefter vil der gives en kort virksomhedsbeskrivelse af 2 amerikanske virksomheder, som har forsøgt sig med Lean produktion.

Derefter analyseres den amerikanske forretningskultur, og Lean kulturen. Med baggrund i disse analyser, vil forskellene mellem de 2 kulture blive klarlagt. Der vil udover kulturelle analyser, være en komparativ analyse af den traditionelle måde at drive forretning på og Lean måden. På baggrund af analyserne, klarlægges en række udfordringer ved at implementere Lean, som en amerikansk virksomhed skal overkomme for at have succes med Lean.

Herefter kommer der to analyser af to virksomheder. Den ene analyse vil være af Deere & Company, bedre kendt som John Deere. Deere & Company (herefter John Deere), har haft stor succes med Lean implementering, og årsager dertil klarlægges i analysen. Som modstykke til succesen, vil virksomheden X-Corp blive analyseret. X-Corp fik aldrig succes med Lean, og årsager hertil analyseres.

Slutteligt, på baggrund af analyserne, vil det blive diskuteret hvilke forhold, som er de vigtigste for at få succes med Lean implementering i USA. Diskussionen ender ud i en konklusion omkring hvorvidt Lean kan lade sig gøre i alle virksomheder, og hvad det vigtigste er i forhold til Leans succes.

Metode:
Gennem opgaven er der brugt flere forskellige metoder. I opgaven er der brugt samfundsvidenskabelige metoder. Der er brugt komparative metoder til at analysere virkeligheden. I opgaven er der også brugt kvalitativ metode, i form af indhentelse og brug af kilder. Der er derudover brugt modellering, for at give et visuelt indblik i teorien.

I opgaven er den hermeneutiske metode også brugt. Den metode er brugt i forbindelse med de kulturelle analyser i opgaven

Kilder:
Gennem hele opgaven er der blevet brugt de mest relevante og anderkendte kilder på dette område. Der er blevet gået kritisk til kilderne, og kilderne er udvalgt, fordi det er de mest troværdige.

Der er dog behov for, at fremhæve 2 kilder.

Under forarbejdet til opgaven er jeg stødt på problemer med at finde en amerikansk virksomhed, som har fejlet med implementeringen af Lean. Det skyldes at ingen virksomheder vil indrømme at de har fejlet, da det giver et dårligt indtryk af virksomheden. Som eksempel på en virksomhed, som har fejlet med implementeringen er Lean, er derfor brugt en rigtig virksomhed, under et falsk navn. Virksomheden, og forløbet omkring Lean, er beskrevet i bogen, ”Lessons from a lean consultant”. Bogen er skrevet af Chris Ortiz, som har arbejdet med Lean implementering i Fortune 500 firmaer. Han er meget respekteret i Lean miljøet. Han arbejde som konsulent i X-Corp, som det falske navn er, så han har været første-hånds vidne til hele Lean processen. Jeg har vurderet at han er en troværdig kilde, og har derfor valgt at bruge X-Corp i opgaven. Det skal understreges at X-Corp er et rigtigt firma. Firmaet rigtige navn er bare udskiftet med X-Corp.

Den anden kilde, som skal fremhæves, er en rapport om John Deeres implementering af Lean. Rapporten er udgivet i 1994 af MIT i USA. Rapporten er altså ikke ny, men den viser hvilke tiltag John Deere tog i implementeringen af Lean. Rapporten er derfor brugt, som kilde til John Deeres implementering af Lean.... Køb adgang for at læse mere

SOP om LEAN i VØ A og Engelsk A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.