SOP om Novo Nordisk og Eli Lilly i VØ og Engelsk

 • HHX 3. år
 • SRP (Engelsk A, Virksomhedsøkonomi A, SOP)
 • 10
 • 32
 • 8594
 • PDF

SOP om Novo Nordisk og Eli Lilly i VØ og Engelsk

SOP om virksomhederne Novo Nordisk og Eli Lilly, og opgaven er skrevet i virksomhedsøkonomi og engelsk.

Bifaget er Engelsk A da den sammenligner og analyserer et engelsk regnskab for Eli Lilly, USA største medicinalkoncern. Opgaven indeholder ca 10-15% engelsk, og fokuserer næsten udelukkende på VØ-parten.

Opgaven kommer også ind på innovationsstrategier, og innovationsteori.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract 3
Indledning 4
Virksomhedspræsentation 5
Nøgletal sammenligning og regnskabsanalyser 6
Regnskabsanalyse (4 seneste år) 6
Rentabilitets analyse 7
Indtjeningsevne 9
Kapitaltilpasningsevnen 10
Soliditet og likviditets analyse 12
Opsummering af regnskabsanalyse 14
Redegørelse af forskellige innovationsstrategier 15
Forskningsdreven innovation 16
Prisdreven innovation 17
Brugerdreven innovation 17
Forskelle og ligheder i Novo og Lillys innovationsstrategier 18
Fremtidsudsigter og perspektivering 20
Konklusion 22
Litteraturliste 23
Bilag 1 Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
Bilag 2 25
Bilag 4 27
Bilag 5 28
Bilag 6 29
Bilag 7 30
Bilag 8 31
Bilag 9 32

Uddrag

"Indledning:
Denne opgave er et projekt om bl.a. en virksomheds analyse af medicinalvirksomheden Novo Nordisk A/S samt en sammenligning og vurdering af Eli Lilly (der er Novo Nordisks største konkurrende medicinal virksomhed) i helhed. Derudover er det en analyse og redegørelse af innovationsstrategier, samt hvordan de bliver brugt i disse 2 selskaber.

Metoderne til projektet kommer fra undervisningen og virksomhedsøkonomi bøgerne, samt brug af internetsider. Alle nøgletallene er vedlagt som bilag, så man hurtigt kan få overblik, og ikke kun på tekst, over udviklingen i den pågældende periode.

Jeg har valgt at gå udover pensum og analysere og vurdere innovationsstrategierne for Novo Nordisk og Eli Lilly, da jeg aldrig har haft innovation som fag før.

Formålet med denne opgave er at se, hvorledes virksomhedernes økonomi har udviklet sig gennem årene, samt hvordan de kan blive bedre vha. innovation. Derudover kommer jeg ind på, hvorledes det vil gå med Novo Nordisks økonomi i fremtiden, og om der bør gribes ind nogen steder.

I første del af opgaven har jeg valgt at lave en virksomhedspræsentation af Novo Nordisk så man kan se, hvad de producere, står for og hvorfor.

I anden del, fokusere jeg på nøgletal og giver en grundig vurdering af Novo Nordisk ud fra en regnskabsanalyse og sammenligning af Eli Lilly.

I tredje del af opgaven redegører jeg for forskellige innovationsteorier og strategier, og vurdere hvordan de bliver brugt i forskellige sammenhæng.

Fjerde del vurderes og sammenlignes forskelle og ligheder i de 2 selskabers innovationsstrategier.

I femte del af opgaven, har jeg perspektiveret og vurderet Novo Nordisks fremtid."... Køb adgang for at læse mere

SOP om Novo Nordisk og Eli Lilly i VØ og Engelsk

[9]
Bedømmelser
 • 23-02-2013
  Fint inspirationsmateriale, dog meget økonomisk fokuseret.
 • 17-11-2010
  Udemærket opgave, hjælper i hvert fald meget godt..
 • 03-03-2014
  Fin opgave. god som inspiration.
 • 22-02-2011
  Super god opgave... God abstract.....

Materialer relateret til SOP om Novo Nordisk og Eli Lilly i VØ og Engelsk.